Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Søg gravetilladelse

Ved opgravning i Nordfyns Kommunes Offentlige veje og private fællesvej skal der søges om opgravningstilladelse ved vejmyndigheden.

Arbejdet skal udføres i henhold til Trafikministeriets regulativ fra februar 1995: Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje - og i henhold til gældende lovgivning.

Nordfyns Kommune kan nu tilbyde ledningsejere og entreprenører at søge opgravningstilladelse via Internettet.

Inden du første gang skal bruge den elektroniske ansøgning, skal du registreres som ledningsejer, eller hvis du er entreprenør, skal du have din ledningsejer registreret. Du kan blive registreret ved at kontakte Nordfyns Kommune.

Registrerede ledningsejere

Der henvises til Ledningsejerregistret (LER), som er vedtaget ved Lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011. Forespørgsler skal ske via internettet.

Tilsyn

Nordfyns Kommune fører løbende tilsyn med opgravningsarbejde, afmærkningsplaner, komprimerings- og retableringsmetoder m.v.

Webtilgængelighed

Der kan være dokumenter på siden, der ikke er webtilgængelige i den grad, som du har brug for.

Har du brug for dokumenterne i en mere tilgængelig version, er du velkommen til at kontakte os på vejogpark@nordfynskommune.dk