Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kloak

Det er VandCenter Syd, som har ansvaret for kloakkerne i Nordfyns Kommune.

Har du problemer med kloakken, skal du kontakte
VandCenter Syds Kunderådgivning på
tlf. 63 13 23 33 eller e-mail: info@vandcenter.dk

Problemer med kloakken?

Oplever du problemer med stoppet kloak eller stoppet dræn?

Nedenfor har vi samlet en række af de mest almindelige henvendelser omkring kloak og dræn, som vi modtager. Fremgår dit problem af listen, så følg kontaktanvisningerne. Herved minimerer du risikoen for at blive ”sendt rundt i systemet”.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er tale om f.eks. en kloak eller et rørlagt vandløb, så kontakt Nordfyns Kommune, tlf. 64 82 82 82, mail: teknisk@nordfynskommune.dk. Vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvem der skal udbedre problemet.

Problemer med kloak på egen grund (dvs. indenfor skel)

Er der en pumpe som pumper spildevandet til offentlig kloak, skal du kontakte Vandcenter Syd, tlf. 63 13 23 33.

Ellers kontakt en autoriseret kloakmester. Søg evt. efter kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk, vælg ”Kloakmestervirksomhed” som autorisationsområde.

Problemer med spildevandsforsyningens kloak (dvs. udenfor privat grund)

Kontakt Vandcenter Syd, tlf. 63 13 23 33, mail: info@vandcenter.dk.

Problemer med vejriste i offentlig vej

Kontakt Nordfyns Kommunes Vejafdeling, tlf. 64 82 84 87, mail: vejogpark@nordfynskommune.dk.

Problemer med vejriste i privat vej

Kontakt ejeren af vejen.

Problemer med dræn/rørlagt vandløb

Kontakt Nordfyns Kommunes Vandløbsafdeling, tlf. 64 82 84 87, mail: vejogpark@nordfynskommune.dk.

NB! For privat dræn/rørlagt vandløb bør henvendelse dog i første omgang rettes til ejeren af drænet/vandløbet.

Dispensation fra tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke

Du kan få dispensation fra tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke hvis din ejendom er ubeboet. Kontakt Nordfyns Kommune, tlf. 64 82 82 82, mail: teknisk@nordfynskommune.dk. Der kan gives dispensation for 1 år ad gangen.

Øvrige henvendelser om tømningsordningen

Kontakt Vandcenter Syd, tlf. 63 13 23 33, mail: info@vandcenter.dk.

Skal du bruge en kloakplan over din ejendom?

Du kan søge på din ejendom i vores byggesagsarkiv, direkte link: https://nordfyn-borger.filarkiv.dk/. Her findes alle afsluttede byggesager på de enkelte ejendomme, og her finder du også en kloakplan, hvis kommunen har fået en kopi.

Bemærk, at der fortsat er sager som endnu ikke er offentligt tilgængelige, de vil være markeret med rød skrift i arkivet. Grunden hertil er, at disse sager først skal renses for personfølsomme oplysninger (CPR-numre etc.) inden de åbnes for offentligheden.

Bemærk:

Dokumenterne herunder opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00