Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Naturpolitikken i Nordfyns Kommune

Naturpolitikken i Norfdfyns Kommune

Nordfyns kyster er helt særlige med den lange kystlinje kun afbrudt af et større bysamfund; med mange fredede naturarealer i tilknytning dertil, lange strækninger med stor vindeksponering og mindre fjorde og vige, som ligger beskyttede. Ligeledes er der en stor kyststrækning ved Odense Fjord samt flere naturmæssigt interessante øer herunder Æbelø og Vigelsø samt havet omkring øerne. Det er her vi kan opleve en meget forskelligartet og særpræget natur, som er vigtig at beskytte og som ikke findes ret mange andre steder. 

Forord fra ’Politik for Natur 2019-2023’

Udviklingen i samfundet har i de seneste hundrede år lagt beslag på større og større arealer til produktion og byudvikling. Dette har medført, at mange mindre naturområder er væk, og de eksisterende er trængt og blevet mere fragmenteret som små isolerede øer i landskabet.

Fortiden kan vi ikke lave om på, men vi bør gøre os klart, hvilke naturværdier, der er værd at passe særligt på, og hvordan vi kan tage hensyn til både erhverv, borgeren, fritidsliv og samtidig bevare vores helt fantastiske natur. Vi skal passe på vores natur, både nu, men også på den natur, der skal være der for vores fremtidige generationer.

En natur med store oplevelser, et rigt dyre- og planteliv, Fyns længste kyststrækning har mange positive aspekter og muligheder. Ikke kun i forhold til naturen selv, men også i forhold til os, vores daglige liv. Naturen bruger vi til gåturen, til at koble fra og til ’bare at nyde’. Naturen har betydning for rigtig mange borgeres daglige liv.

En varieret og beskyttet natur betyder større biodiversitet. Det er væsentligt, at vi har fokus derpå, da der hvert år forsvinder rigtig mange dyre- og plantearter som følge af menneskers færden, brug af landskabet, fjord og hav. Vi påvirker naturen mere uden at vide det, og de små ændringer, som sker, når en art forsvinder, kan ikke ses med det samme.

Hvis udviklingen fortsætter, vil vi opleve ændrede dynamikker i økosystemerne, og nogle dyr- og plantearter vil tage over med stor skade om naturen, og måske også for os, afhængig af arten. Det er dystre udsigter.

At udarbejde en naturpolitik er at tage ansvar og sætte prioriteringer op for de fremtidige indsatser, som vi på Nordfyn ønsker at iværksætte. Naturen er natur, men den er samtidig også med til at gøre Nordfyn attraktiv for alle som bor her, for bosætning samt for turister.

Naturpolitikken spiller sammen med Vision 2021 og kommunens grundlæggende indsatser omkring sundhed, turisme, friluftsliv og hele udviklingen af et samlet stærk Nordfyn til gavn for de næste generationer. Naturpolitikken handler således ikke kun om naturbeskyttelse, men trækker tydelige bånd til emner som benyttelse, samarbejde og formidling af natur-og kulturoplevelser.

Anders Thingholm
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

8 overordnede mål

Nordfyns Kommune vedtog i 2019 ’Politik for Natur 2019-2023’. I denne sættes der 8 overordnede mål op fordelt på 4 fokusområder:

Biodiversitet

  • Vi sikrer de største naturværdier gennem fokus på sammenhæng og beskyttelse.

  • Vi understøtter udvikling af natur i relation til deres potentialer.

Oplevelser

  • Vi understøtter livskvalitet gennem nærhed og variation i hverdagsnaturen og naturen i landskabet.

  • Vi muliggør autentiske og store naturoplevelser for besøgende og turister i vores naturperler.

Engagement

  • Vi vil facilitere at private lodsejere selv forestår naturforbedringsprojekter.

  • Vi vil i samarbejde med borgere og interesseorganisationer tage initiativer og nytænkning naturpleje og naturoplevelsen, så de næste generationer kender naturens værdi for et sundt og aktivt liv.

Kommunikation

  • Vi inddrager interesseorganisationer og borgere i alle aldre i tiltag og projekter, da dialog er en forudsætning for at skabe værdi for samfundet.

  • Udvikling og vedligeholdelse af naturområder skal ske gennem løbende og ligeværdig dialog mellem kommune og lodsejer.

Hele Nordfyns Kommunes ’Politik for Natur 2019-2023’ kan læses her (PDF)

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00