Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kultur- og Aktivitetspuljen

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe mentale oaser i form af arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Kultur- og Aktivitetspuljen

Gå til selvbetjening

Puljen støtter arrangementer og projekter, der bidrager til et alsidigt, udviklende og spændende liv i Nordfyns Kommune. 

Tilskud ydes til arrangementer og kulturelle aktiviteter. Ved kulturelle aktiviteter forstås begivenheder inden for forskellige genrer såsom musik, dans, teater, litteratur, billedkunst og lignende samt film og andre audiovisuelle medier.

Derudover støtter puljen sponsoraftaler for arrangementer, der har potentiale til at tiltrække turister og/eller give ekstra pressedækning gennem tydelig markedsføring, og som bidrager med en positiv omtale og branding af kommunen. 

Der lægges vægt på, at så mange borgere som muligt får glæde af aktiviteten/arrangementet, der søges tilskud til. Derudover lægges vægt på tiltag, der bidrager til nyskabende initiativer og kultur på Nordfyn, samt arrangementer, der bidrager til et kulturliv for børn og unge.

Aktiviteter/arrangementer, der lever op til ét eller flere af følgende (ikke-prioriterede) punkter, vil derfor blive prioriteret:

  • Arrangementer og kulturelle aktiviteter for en bred vifte af borgere i Nordfyns Kommune.

  • Arrangementer og kulturelle aktiviteter med et potentiale for nyskabelse på Nordfyn

  • Arrangementer og kulturelle aktiviteter for og med børn og unge.

  • Arrangementer, der beskæftiger sig med Nordfyns Kommunes kulturarv.

  • Arrangementer og kulturelle aktiviteter, der understøtter brandingindsatsen Fri.Luft.Liv, fx i form af inspirerende foredrag om biodiversitet, sankeworkshops eller arrangementer i det fri.

Der er én ansøgningsfrist årligt. Fristen er 1. oktober (bevilling til efterfølgende år). Puljen uddeles i forbindelse med Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i december, behandles eventuelle ansøgninger løbende.

Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet.

Kontakt Kultur & Fritid, hvis du ønsker en status på restmidler for 2024.. 

Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget december 2023.

Ansøgningsfrister 2023/2024

For aktiviteter, der afsluttes i 2025

Ansøgningsfrist 

Mødets afholdelse

1. oktober 2024

5. december 2024

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00