Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kultur- og Aktivitetspuljen

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe mindeværdige øjeblikke samt at gribe ideerne og nyttiggøre dem ved at støtte arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Kultur- og Aktivitetspuljen

Gå til selvbetjening

Puljen støtter arrangementer og projekter, der bidrager til et alsidigt, udviklende og spændende liv i Nordfyns Kommune. Puljen understøtter dermed processen fra dialogmøderne i 2019, hvor det aktive medborgerskab og borgernes idéer og initiativer til styrkelse af fællesskaber og levende lokalsamfund var i fokus.

Tilskud ydes til arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Ved kulturelle aktiviteter forstås begivenheder inden for forskellige genrer såsom musik, dans, teater, litteratur, billedkunst og lignende samt film og andre audiovisuelle medier.

Puljen støtter ikke anlægsprojekter. Rekvisitter og inventar støttes i begrænset omfang og kun i relation til arrangementer eller aktiviteter.

Der lægges vægt på, at så mange borgere som muligt får glæde af aktiviteten/arrangementet, der søges tilskud til. Derudover lægges vægt på tiltag, der bidrager til nyskabende initiativer og kultur på Nordfyn, samt arrangementer, der bidrager til et kulturliv for børn og unge.

Aktiviteter/arrangementer, der lever op til ét eller flere af følgende (ikke-prioriterede) punkter, vil derfor blive prioriteret:

  • Arrangementer og kulturelle aktiviteter for en bred vifte af borgere i Nordfyns Kommune.

  • Arrangementer og kulturelle aktiviteter med et potentiale for nyskabelse på Nordfyn

  • Arrangementer og kulturelle aktiviteter for og med børn og unge.

  • Arrangementer, der beskæftiger sig med Nordfyns Kommunes kulturarv.

Ansøgningsfrist for puljen er den 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj.  Ansøgningsfristerne, samt dato for møderne, hvor ansøgningerne behandles, fremgår nedenfor.  Der gives svar på ansøgningen i de nærmeste dage efter mødets afholdelse. 

I 2022 er puljens samlede ramme 736.700 kr.

Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet,

Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2020.

Ansøgningsfrister 2022

For aktiviteter, der afsluttes i 2022

Ansøgningsfrist 

Mødets afholdelse

15. november 2021

13. januar 2022

15. maj 2022

9. juni 2022

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00