Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kultur- og Aktivitetspuljen

Ansøgningsskema

Du får brug for:

  • Kontaktoplysninger på ansøger
  • En beskrivelse af aktiviteten
  • En begrundelse for aktiviteten
  • Tidsplan for aktiviteten
  • Budget (forventede indtægter og udgifter)