Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde ved Uggerslev

I 2021 fik Nordfyns Kommune tilsagn fra Landbrugsstyrelsen til en forundersøgelse

Formålet med forundersøgelsen er at skaffe et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne vurdere et vådområdes effekt og afgrænsning. Desuden skal lodsejernes ønsker om deltagelse og kompensation afklares. Formålet med vådområder er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres vandløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Typisk vil man blokere dræn og grøfter og evt. genslynge vandløb, så der opstår sjapvandsområder.

Læs forundersøgelse mv. herunder.

Faktaboks

Antal hektar: 17
Antal lodsejere: 5
Årlig kvælstofomsætning: 2,2 ton

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I kan læse mere her.

Logo: Den Europæiske Landbrugsfond, for Udvikling af Landdistrikterne samt for Miljø- og Fødevareministeriet.

Vådområde ved Uggerslev - projektområde

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00