Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde langs Stavis Å ved Skovmøllen

I efteråret 2022 blev vådområdet ved Skovmøllen anlagt i det kuperede område nord for Andebølleskoven

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres vandløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Stavis Å afvander til Odense Fjord, som er et sårbart kystområde. Stavis å og Afløb fra Skovmøllen er blevet genslynget og om vinteren vil vandløbene gå over sine breder. Dræn og grøfter er blevet fritlagt og blokeret, så dyrkede arealer og arealer med græs omdannes til våde og fugtige enge og bakkerne vil på sigt kunne blive omdannet til overdrev.

Læs forundersøgelsen her.

Faktaboks

Antal hektar: 37
Antal lodsejere: 5
Årlig kvælstofomsætning: 2,3 ton

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I kan læse mere her.

Logo: Den Europæiske Landbrugsfond, for Udvikling af Landdistrikterne samt for Miljø- og Fødevareministeriet.

Vådområde langs Stavis Å ved Skovmøllen Projektområde

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00