Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Flagning fra Rådhusene

Her kan du se en beskrivelse af flagdagene og hvornår der er flagdage i Nordfyns Kommune.

Beskrivelse af flagdage

Nytårsdag:

Årets første dag den 1. januar.

Dronning Marys fødselsdag:

Danmarks dronning siden 2024. Født den 5. februar 1972.

Langfredag:

Helligdag til minde om Kristi korsfæstelse og død.

Påskedag:

Helligdag til minde om Kristi opstandelse fra de døde. Påskedag falder på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Alle øvrige kirkelige helligdage undtagen juledag retter sig efter påskedags placering i kalenderåret.

Danmarks besættelse:

Årsdagen for den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940.

Dronning Margrethes fødselsdag:

Danmarks dronning, regent i perioden 1972-2024. Født den 16. april 1940.

Danmarks befrielse:

Årsdagen for Danmarks befrielse efter fem års tysk besættelse den 5. maj 1945.

Europadagen:

EU's mærkedag den 9. maj, hvor vi fejrer vores tætte bånd med resten af Europa. Der flages med EU-flag.

Kristi Himmelfartsdag:

Helligdag til minde om Kristi himmelfart 40 dage efter påske.

Pinsedag:

Helligdag til minde om Helligåndens komme over Jesu disciple 50 dage efter påske. Kaldes også kirkens fødselsdag, da disciplene den dag begyndte at forkynde den kristne tro og grundlagde de første menigheder.

Kong Frederiks fødselsdag:

Danmarks konge siden 2024. Født den 26. maj 1968.

Grundlovsdag:

Årsdagen for vedtagelsen af Danmarks første grundlov den 5. juni 1849. Det tætteste, danskerne kommer på en egentlig nationaldag.

Danmarks udsendte:

Flagdag den 5. september til ære for danske soldater udsendt på internationale missioner siden 1948. Flagdagen er indført i 2009.

Kronprins Christians fødselsdag:

Danmarks kronprins siden 2024. Født den 15. oktober 2005.

Juledag:

Helligdag til minde om fødslen af Jesus Kristus den 25. december.

Flagdage i Nordfyns Kommune

 • Nytårsdag
 • Hendes Majestæt Dronning Marys fødselsdag
 • Langfredag (halv stang hele dagen)
 • Påskedag
 • Danmarks Besættelse 1940 (på halv stang indtil kl. 12 og derefter på hel stang)
 • Hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag
 • Danmarks Befrielse 1945
 • Europadagen, EU-flag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • Hans Majestæt Kongens fødselsdag
 • Grundlovsdag
 • Danmarks udsendte
 • Hans Kongelige Højhed Kronprins Christians fødselsdag
 • Juledag

De udvalgte flagdage er vigtige nationale, internationale og kristne mærkedage.

Kommunens øvrige flagdage

 • Ansattes jubilæer (Bogense Rådhus ved officiel markering samt det rådhus, hvor pågældende er ansat).
 • Der flages på halv ved ansattes død og begravelse.
 • Der flages i øvrigt på fest- og mærkedage samt øvriges død efter borgmesterens bestemmelse i hvert enkelt tilfælde.
 • Der flages på Bogense Rådhus på de to årlige dage, hvor der er grundlovsceremoni for indfødsret til nye statsborgere.
 • På Rådhusene og på de afstemningssteder, der har flagstang, flages i forbindelse med valg og folkeafstemninger.

Sådan flages der

Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00.

Flaget nedhales ved solnedgang, dog ikke senere end kl. 20.00.

Disse regler følges også, når der flages uden for de officielle flagdage.

Når flaget er fastgjort til flaglinen, hejses det udfoldet og roligt til tops.

Den, der hejser flaget, skal have blottet hoved.

Flagning på halv stang: Flaget hejses først til tops og forbliver oppe i nogle sekunder. Derefter sættes det på halv, dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.

Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.

Besøg fra udlandet

Der flages med Dannebrog samt flag fra det besøgende land.

Dødsfald

På dagen flages på halv. Der må ikke flages med vimpler eller andre flag, uanset om kommunen har besøg, egne fest- og mærkedage, eller om det er officiel flagdag.

Begravelse/bisættelse

Der flages på halv, indtil begravelsen/bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

Der flages kun på én flagstang, uanset om der er opsat flere flagstænger.

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00