Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budgetprocessen i Nordfyns Kommune

Hvad er et kommunalt budget? Og hvordan bliver det årlige budget for Nordfyns Kommune lagt?

Budgettet er en plan for, hvordan kommunens udgifter og indtægter fordeler sig i det kommende regnskabsår.

Det er kommunalbestyrelsen, der vedtager kommunens budget og beslutter skatteprocenten for det kommende år. Ud over budgettet for det kommende år, vedtager kommunalbestyrelsen også skønnede budgetter for de følgende tre år – også kaldet overslagsårene. Det gør man for at kunne planlægge kommunens økonomi på længere sigt. Blandt andet udgifter til vedligeholdelse af veje og investeringer i nye bygninger strækker sig ofte over flere år. Et andet eksempel er investeringer i sundhedsfremme og forebyggelse typisk indsatser, der viser effekt på længere sigt.

Skat og grundskyld udgør hovedparten af kommunens indtægter, og kommunalbestyrelsen har ikke mulighed for at justere på disse indtægter i løbet af året. Det er derfor vigtigt, at der er balance i budgettet, så kommunen har den nødvendige økonomi til at betale sine udgifter og opretholde serviceniveauet. På den måde er der en direkte afhængighed mellem udgiftssiden og den service, som kommunen tilbyder.

Hvordan bliver budgettet til?

I Nordfyns Kommune foregår arbejdet med budgettet i fire faser:

 1. Forberedelsesfasen
 2. Den tekniske budgetfase
 3. Den politiske budgetfase
 4. Vedtagelses- og udmøntningsfasen

1. Forberedelsesfasen

Her forbereder Økonomiudvalget processen for næste års budget. Her er der blandt andet fokus på, hvordan borgerne skal inddrages. Økonomiudvalget melder en økonomiske ramme ud til de politiske udvalg. Den økonomiske ramme er den økonomi, som det enkelte udvalg samlet har til rådighed til at prioritere sine indsatser.

Det sker i 2024:

 • 16.-17. april: Forårsseminar i Kommunalbestyrelsen
 • 17. april: Økonomiudvalget godkender budgetstrategien
 • 25. april: Kommunalbestyrelsen godkender budgetstrategien.

2. Den tekniske budgetfase

De politiske udvalg drøfter og prioriterer de forslag, der i næste fase skal indgå i de politiske forhandlinger. Administrationen udarbejder et ”teknisk basisbudget”, som er udgangspunkt for de efterfølgende politiske forhandlinger. Desuden holdes der et budgetseminar i kommunalbestyrelsen før sommerferien.

Det sker i 2024:

 • 27. juni: Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
 • 29. august: 1. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

3. Den politiske budgetfase

I denne fase foregår de politiske forhandlinger, ligesom det er her det tekniske budget sendes i høring. Her kan borgere, foreninger og brugerbestyrelser komme med høringssvar. I september måned inviterer kommunalbestyrelsen til et borgermøde, hvor politikerne orienterer om budgettet og kan stilles spørgsmål. 

Det sker i 2024:

 • 26. august - 5. september: Offentlig høring af budget 2025
 • 10. september: Borgermøde om budgettet 
 • 16.-23 september: Politiske forhandlinger.

4. Vedtagelses- og udmøntningsfasen

Budgettet godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen og er først herefter gældende. Budgettet bliver herefter offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Det sker i 2024:

 • 10. oktober: 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen
 • Budgetaftalen for 2025 offentliggøres
 • Kommunalbestyrelsen godkender udmøntningsplanen for budget 2025 samt overslagsårende 2026-2028
 • Budgettet for 2025 samt overslagsårende 2026-2028 offentliggøres.

Vidste du, at du kan få indflydelse på budgettet ved at sende et høringssvar? Eller at du kan komme i dialog med politikerne på borgermødet i september?

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus, Østergade 23
5400 Bogense

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00