Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budgetprocessen i Nordfyns Kommune

Hvad er et kommunalt budget? Og hvordan bliver det årlige budget for Nordfyns Kommune lagt?

Budgettet er en plan for, hvordan kommunens udgifter og indtægter fordeler sig i det kommende regnskabsår.

Det er kommunalbestyrelsen, der vedtager kommunens budget og beslutter skatteprocenten for det kommende år. Ud over budgettet for det kommende år, vedtager kommunalbestyrelsen også skønnede budgetter for de følgende tre år – også kaldet overslagsårene. Det gør man for at kunne planlægge kommunens økonomi på længere sigt. Blandt andet udgifter til vedligeholdelse af veje og investeringer i nye bygninger strækker sig ofte over flere år. Et andet eksempel er investeringer i sundhedsfremme og forebyggelse typisk indsatser, der viser effekt på længere sigt.

Skat og grundskyld udgør hovedparten af kommunens indtægter, og kommunalbestyrelsen har ikke mulighed for at justere på disse indtægter i løbet af året. Det er derfor vigtigt, at der er balance i budgettet, så kommunen har den nødvendige økonomi til at betale sine udgifter og opretholde serviceniveauet. På den måde er der en direkte afhængighed mellem udgiftssiden og den service, som kommunen tilbyder.

Hvordan bliver budgettet til?

I Nordfyns Kommune foregår arbejdet med budgettet i fire faser:

  1. Forberedelse
  2. Den tekniske budgetfase
  3. Den politiske budgetfase
  4. Vedtagelse og udmøntning:

1. Forberedelsesfasen

Her forbereder Økonomiudvalget processen for næste års budget. Her er der blandt andet fokus på, hvordan borgerne skal inddrages. Økonomiudvalget melder en økonomiske ramme ud til de politiske udvalg. Den økonomiske ramme er den økonomi, som det enkelte udvalg samlet har til rådighed til at prioritere sine indsatser.

Det skete i 2022:

📅 Onsdag 23. marts: Økonomiudvalget godkender budgetstrategien
📅 Tirsdag 19. april: Forårsseminar i Kommunalbestyrelsen.

2. Den tekniske budgetfase

De politiske udvalg drøfter og prioriterer de forslag, der i næste fase skal indgå i de politiske forhandlinger. Administrationen udarbejder et ”teknisk basisbudget”, som er udgangspunkt for de efterfølgende politiske forhandlinger. Desuden holdes der et budgetseminar i kommunalbestyrelsen før sommerferien.

Det skete i 2022:

📅 Torsdag 30. juni: Budgetseminar i Kommunalbestyrelsen
📅 Torsdag 25. august: 1. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen

3. Den politiske budgetfase

I denne fase foregår de politiske forhandlinger, ligesom det er her det tekniske budget sendes i høring. Her kan borgere, foreninger og brugerbestyrelser komme med høringssvar. I september måned inviterer kommunalbestyrelsen til et borgermøde, hvor politikerne orienterer om budgettet og kan stilles spørgsmål. Kulminationen på den politiske budgetfase er, når der  indgås en politisk budgetaftale.

Det skete i 2022:

📅 Torsdag d. 9. august: Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen
📅 D. 12.-26. august: Offentlig høring af budget 2023
📅 D. 5.-16. september: Politiske forhandlinger
📅 Tirsdag d. 6. september: Borgermøde om budget (præsentation fra mødet)
📅 Fredag d. 16. september: Offentliggørelse af budgetforlig.

4. Vedtagelse og udmøntning

Budgettet godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen og er først herefter gældende. Budgettet bliver herefter offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Det skete i 2022:

📅 Torsdag 29. september: 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen.

Vidste du, at du få indflydelse på budgettet ved at sende et høringssvar? Eller at du kan komme i dialog med politikerne på borgermødet i september?

Særlige fokusområder for budget 2023

Økonomiudvalget vedtager hvert år en budgetstrategi, hvor processen med at udarbejde budgettet er lagt i klare rammer. Her kan du læse om, hvordan arbejdet kommer til at foregå, og der er også udpeget en række fokusområder for årets budget. For det kommende års budget er fokusområderne:

  • Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
  • Indsatser på de specialiserede områder
  • Forebyggende investeringer.

 

Den nye vision for Nordfyn

Budgettet er koblet tæt sammen med kommunens vision. Visionen kan ses som borgernes, foreningernes og virksomhedernes fælles drøm om, hvordan Nordfyn skal udvikle sig. Derfor vil visionen kunne aflæses som en rød tråd i de vekslende budgetaftaler, hvor der afsættes økonomi til at realisere målene i visionen.

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus, Østergade 23
5400 Bogense

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00