Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyn modtager to-cifret millionbevilling til kystsikring

Nordfyns Kommune har modtaget tilsagn om økonomisk støtte fra Miljøministeriet til Projekt Bogense Kystdiger. Projektet står til at modtage støtte på op til 15.660.000 kr., dog maksimalt 40 pct. af de afholdte anlægsudgifter.

Bogense Dige

Nordfyns Kommune får en markant økonomisk håndsrækning fra staten til at kystsikre Bogense by og omegn. Støtten på op til 15,6 mio. kr. tilfalder Projekt Bogense Kystdiger, der blev besluttet af kommunalbestyrelsen i 2018 i forbindelse med budgetlægningen og allerede er igangsat. Projektet har til formål at sikre Bogense by og omegn mod stormflod og fremtidens 'vildere vejr'.

Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget siger:

    - Det er en rigtig god nyhed, at et nordfynsk projekt modtager et tilsagn om så markant en støtte. Det betyder, at det fælles kystbeskyttelsesanlæg i Bogense bliver billigere for den enkelte borger, som bor i og omkring Bogense by.

    Nordfyns Kommune er tilfreds med, at der er åbnet op for, at også igangværende klimaprojekter kan blive tilgodeset med puljemidler til formålet.

    - Det er positivt at se, at der også er økonomisk støtte til de kommuner, som handler i stedet for at se passivt til, mens problemerne vokser sig større, fortæller Anders Thingholm.

 

Projekt Bogense Kystdiger

Projekt Bogense Kystdiger er et fællesprojekt, som varetager den samlede kystbeskyttende indsats i og omkring Bogense. I projektet indgår en samlet løsning for hele digestrækningen fra Nyhave i vest til Stege Mølle i øst. Digernes højde og udformning opdateres til fremtidens vejr. Enkelte steder vil der etableres nyt dige. Derudover varetager projektet håndtering af regnvand, som opstuves bagved digerne, når højvandsklapperne lukker under høj vandstand.

    Projektet skal partsdeles med de, som har gavn af projektet, både direkte som følge af oversvømmelse i forbindelse med digebrud og indirekte ved oversvømmelse af adgangsveje. Der er ca. 1.600 matrikler, som er direkte berørte og ca. 500 matrikler, som er indirekte berørte. 

 

Læs mere

90 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter (pressemeddelelse fra Miljøministeriet)
Du kan læse mere på projekt Bogense på kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk/bogensekystdiger

Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, tlf.  21 15 30 82

Natur- og miljøchef Mette Højby, tlf. 29 74 33 84