Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Rabat klip

Nordfyns Kommune har eksterne entreprenører til at klippe vejrabatter i Nordfyns Kommune.

Rabatterne slås i nedenstående perioder

1. maj - 1 juni slås 1 meter (et skår)

1. juni - 1. juli slås 1 meter (et skår)

Ultimo august slås 2 meter (2 skår)

Spørgsmål til rabat klip i Nordfyns Kommune, rettes til Vej og Park på vejogpark@nordfynskommune.dk

Naturrabat

Nordfyns Kommune har udlagt 15 km vejrabat, som naturgræs til stor gavn og glæde for biodiversiteten i fremtiden

Rabatten vil på sigt udvikle mange forskellige blomster, her vil flere og flere insekter indfinde sig.

Naturgræs rabatten slås kun en gang; der er efter blomstring i efteråret

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø.

Vej & Park - Materialegården