Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Olietanke - anmeldelse af tank

Nye olietanke skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før etableringen af tanken påbegyndes.

Anmeldelse af olietank

Du får brug for:

  • Nem ID
  • Tankattesten til olietanken
  • Skitse over oplietankens placering