En enig kommunalbestyrelse står bag ny ungestrategi på Nordfyn

02.04.2020

På Nordfyn bestræber vi os på at give børn og unge de bedste rammer for udvikling og trivsel. Vi har en insisterende tro på at alle børn og unge kan lykkes. Vi er derfor også rigtigt stolte over nu, at have udfærdiget en ny ungestrategi, med gode input og bidrag fra vores ungeråd og elevråd, som sætter en endnu tydeligere retning for arbejdet på ungeområdet.

 

FOTO: Ved tilblivelsen af den nye Ungestrategi, inviterede man bl.a. elever fra Nordfyns Kommunes skoler til at komme med input til den nye strategi.

 

Nordfyns Kommune har siden 2018 arbejdet aktivt for at skabe endnu bedre rammer for unge på Nordfyn. Kommunalbestyrelsen nedsatte et særligt udvalg, med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget, som har arbejdet med ungeområdet. Udvalget har bl.a. via borgerinddragelse og involvering af samarbejdspartnere udarbejdet den nye Ungestrategi.

 

Ungestrategien er blot seneste initiativ på ungeområdet. I Nordfyns Kommune tror vi på en sammenhængende ungeindsats, og allerede i september 2018 etablerede vi én indgang for alle unge mennesker på Ungeposten i Søndersø. Et tilbud der gør, at vi kan tilbyde råd og vejledning til alle unge borgere, og indsatser for de unge som har behov for det, på et samlet sted. Vi er allerede rigtigt godt på vej på ungeområdet.

 

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund siger:

- Med den nye ungestrategi vil Kommunalbestyrelsen på Nordfyn sende signalet om, at uddannelse og beskæftigelse er vejen frem. Både fordi det er afgørende for den enkeltes muligheder for at få et godt og selvstændigt liv, og fordi det er vigtigt, at alle bidrager til fællesskabet med de ressourcer, de har. Og der hvor den unge har brug for en hjælpende hånd undervejs, vil vi stå klar med en sammenhængende kommunal indsats over for den unge. Jeg glæder mig desuden over, at det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag ungestrategien.

 
Kontaktinformation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund, mobil 21 59 84 16