På Nordfyn begynder genoptræningen fra dag ét

07.11.2018

Når en borger får en lidelse, går Nordfyns Kommunes træningsafdeling ind i forløbet så tidligt som muligt. Træningsafdelingen har i samarbejde med Jobcenter Nordfyn stor succes med at få borgere hurtigt tilbage i deres normale tilværelse.

 

Afdelingsleder Dorthe Hoeg sammen med specialistgodkendt fysioterapeut Jannick Johansen.

 

Nordfyns Kommune er foregangskommune, når det gælder genoptræning af skades- eller sygdomsramte borgere. Det skyldes en tidlig, tværfaglig indsats med den berørte borger som omdrejningspunkt, og med træningsafdelingen og jobcentret som tætte samarbejdsparter omkring borgeren.

 

Den tidlige indsats understøttes af forskningsresultater, der peger på, at netop tiden er en meget afgørende faktor, når en borger er presset ud af sit hverdagsliv på grund af en skade eller sygdom. Der skal handles hurtigt, og det bliver der i Nordfyns Kommune.

    - Jo længere tid, der går, desto ringere bliver borgerens prognose. Derfor vil vi rigtig gerne ind i starten af en sygemelding - ja, faktisk allerhelst før sygemeldingen. De tilbagemeldinger, vi får fra borgerne, taler for sig selv. Den tidlige indsats har stor effekt og får en fantastisk evaluering af borgerne, siger afdelingsleder Dorthe Hoeg fra kommunens træningsafdeling.

 

Politisk opbakning

Politisk er indsatsen forankret i kommunens vision, hvor sundhed og forebyggelse er nedfældet som et fælles sigtemærke. Visionen er netop opdateret af den siddende kommunalbestyrelse, og sundheden er fortsat et højt prioriteret tema, både fordi sunde borgere har bedre livskvalitet, og fordi sunde borgere giver et større økonomisk råderum til forebyggende arbejde.

     - Sunde borgere bidrager til en sund økonomi i kommunen, og har vi en god økonomi, så har vi også bedre muligheder for at satse på forebyggelse. Det er den gode cirkel, vi ønsker at skabe i Nordfyns Kommune. Og det er den her tidlige indsats et rigtig godt eksempel på kan lykkes, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen (V).

 

Det gode netværk

Et stærkt og aktivt netværk i det nære sundhedsvæsen er altafgørende, hvad enten det er borgerens personlige netværk, den praktiserende læge, den praktiserende fysioterapeut, kiopraktor, arbejdspladsen, jobcentret eller den kommunale sundhedsafdeling. Aktørerne skal kunne tale sammen og samarbejde, og det kan de på Nordfyn, såvel inden for kommunens egne rækker som med eksterne samarbejdsparter.

    - Når borgeren rækker hånden i vejret og siger, at jeg er truet på mit normale liv på grund af en fysisk lidelse, så er det vores mission at få vendt borgeren i et andet spor hurtigt, så der ikke går kostbar tid med at vente på diverse specialundersøgelser, men hvor vi tværtom går i gang med et genoptræningsforløb fra dag ét, siger Dorthe Hoeg.

 

Højtkvalificerede specialister i kommunerne er et must

En ligeså vigtig forudsætning for, at det kan lykkes, er et meget højt kvalifikationsniveau i kommunens genmoptræningsafsnit, og ikke mindst hos kommunens fysioterapeuter. Kommunen har nemlig brug for fysioterapeuter, der har den faglige tyngde til at turde tage ansvar og handle.

    Fysioterapeut Jannick Johansen er et frisk eksempel på, at Nordfyns Kommune satser på de fysioterapeuter, derbhar de aller bedste kompetencer. Han er sammen med sin kollega Irene Stegemejer omdrejningspunktet for den tidligere indsats i træningsafdelingen.

    Jannick Johansen er netop godkendt som specialist i muskulosketal fysioterapi og er dermed en blandt de få specialistgodkendte, der jobber i en kommune.

    - Dermed har vi personale, der hurtigt kan lave en prognose for borgerens forløb. Det er en viden, kommunens jobcenter også har stor gavn af, så man kan sætte ind med en plan for, hvornår og hvordan borgeren kommer tilbage i sit arbejdsliv, siger fysioterapeut Jannick Johansen.

 

Dorte Hoeg: Et højt kompetenceniveau tjener sig selv hjem

Afdelingsleder Dorte Hoeg opfordrer andre kommuner til at tro på, at det betaler sig at ansætte folk med et højt kompetenceniveau.

    - Det er som med al anden investering. Den kommer hjem igen på den lange bane. Når jeg har så dygtige folk i marken, så behøver jeg ikke være nervøs for at de tager fejl eller ikke er gode nok. Som leder er du nødt til at have nogle folk, som tør tage det faglige ansvar for en situation. Specielt i forhold til diagnosticeringen kan det ikke nytte noget, at du har vævende og usikre medarbejdere, siger hun.

 
 

Specialist med alsidig baggrund

Jannick har mangeårig erfaring med udredning og behandling fra Rygcentret, dels i Ringe og i Middelfart. og var med til at implementere idrætsambulatoriet i relation til Rygcentret.

Jannick er uddannet Master i Fitness og Træning fra Syddansk Universitet og har arbejdet med undervisning af både fysioterapeuter, studerende og andre faggrupper. Han har deltaget som behandler i flere forskningsprojekter og været projektansvarlig på et forskningsprojekt omkring D-vitamin og uspecifikke rygsmerter. Jannick har efteruddannelse inden for det fysioterapeutiske område, bl.a. med eksamen i idrætsfysioterapi, et længerevarende uddannelses-/kursusforløb inden for muskuloskeletal fysioterapi og Kognitiv Funktionel Terapi.

Baggrunden for titlen Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi er erhvervede kompetencer og viden inden for udredning, diagnosticering og behandling af problematikker i bevægeapparatet.

 

 

 
Kontaktinformation

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen, 40 16 41 96

Afdelingsleder Dorthe Hoeg, afdelingsleder af træningsområdet 23 47 37 92

Fysioterapeut og godkendt specialist Jannick Johansen, 21 59 93 46