Fortsat god trivsel hos ansatte i Nordfyns Kommune

18.04.2018

De høje karakterer er fremme, når Nordfyns Kommunes ansatte skal bedømme deres job. Af en måling, som kommunens netop har offentliggjort, fremgår det, at 86 procent af de ansatte er tilfredse med deres job.

 
 

Især roser de ansatte, at de har mulighed for at være innovative og komme med nye idéer (4,1 på en skala fra 1 - 5), ligesom de mener, at de kan bruge deres kompetencer (4,3). Også i kategorien "Social kapital", der rummer spørgsmål om oplevelsen af retfærdighed, tillid og samarbejde, scorer de ansatte deres arbejdsplads højt (3,8).

 

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen er meget tilfreds med resultaterne.

"Jeg er stolt over, at vi har en så høj tilfredshedsgrad. Vi oplever et meget forbilledligt samarbejde i vores MED-organisation, hvor vi altid kan tage dagligdagens udfordringer op og finde løsninger sammen. Desuden har vi arbejdet med at målrette vores sprog og kommunikation til medarbejderne, og det tror jeg også spiller ind", siger Morten V. Pedersen.

 

TRIO giver trivsel

Morten  V. Pedersen peger også på den såkaldte TRIO-indsats, som noget der trækker trivslen i den rigtige retning. TRIO er et uformelt samarbejdsforum, hvor den lokale tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant stikker hovederne sammen med deres leder omkring aktuelle udfordringer. Senest er Nordfyns Kommune gået skridtet videre og arbejder nu også med SUPER TRIO-møder, hvor kommunaldirektøren har to årlige møder med  fællestillidsrepræsentanter samt nogle af organisationens arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Øget tillid til topledelse

Kommunens ledelse kan glæde sig over en mindre stigning i medarbejdernes tillid til topledelsen, fra 3,2 sidste år til 3,3 i år. Det tilskriver Morten V. Pedersen især, at direktionen har arbejdet med at øge sin synlighed i organisationen. 

"Som opfølgning på 3-i-1-målingen sidste år, har vi holdt en del af vores direktionsmøder uden for rådhusene, blandt andet på genbrugspladsen i Søndersø, på Bogense Skole og i Børnehuset Mælkevejen. Her mødes vi med den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten på stedet. Det er der blevet taget rigtig godt imod, og det har samtidig været meget lærerigt for os i direktionen", siger Morten V. Pedersen. 

 

Sygefravær er vekslet til øget nærvær

Den gode trivsel viser sig også igennem et støt faldende sygefravær blandt de ansatte. Nordfyns Kommune har i en årrække haft stor fokus på at omsætte sygefravær til mere nærvær.  I de seneste 12 måneder har Nordfyns Kommune haft et stabilt faldende sygefravær, sådan at der i 2017 var et samlet sygefravær på 4,9 procent  mos med 5,6 procent i 2016.

Næstformand i HovedMED Anette Rye Lund siger: "Jo flere, vi møder ind på arbejde hver dag, jo flere hænder er der til at løfte opgaverne, og det giver igen bedre trivsel".

Hun peger på, at en særlig Task Force på området har skabt større fokus i hele organisationen - hos ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og kollegerne imellem.

 

Fra 1-årige til 2-årige målinger

Nordfyns Kommune har siden 2014 lavet årlige målinger af sine ledere og medarbejderes trivsel. Siden 2016 er det foregået som en "3-i-1-måling", hvor der er spurgt ind til trivsel, sundhed og til arbejdsmiljø (APV).

 

Det er dog besluttet, at kommunen går over til målinger hvert andet år. "Hermed får ledere og medarbejdere længere tid til at følge op og lade indsatserne give effekt inden næste måling. I HovedMED vil vi dog stadig følge op på de handleplaner, som enhederne skal udarbejde efter hver måling", siger Morten V. Pedersen. 

 

1.536 medarbejdere i Nordfyns Kommune har i 2018 besvaret trivselsundersøgelsen. Det svarer til 86 procent af de ansatte.

 
Kontaktinformation

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, tlf. 20 31 26 84
Næstformand i HovedMED Anette Rye Lund, tlf. 64 82 83 32

HR-konsulent Line Simonsen, tlf. 64 82 80 06