Vi har rykket rundt: Se hvor du skal henvende dig

17.09.2018

Nordfyns Kommune har gennemført organisatoriske ændringer, som har til formål at skabe bedre arbejdsgange og øget effektivitet og sammenhæng for borgerne. Ændringerne har betydning for, hvor du som borger skal henvende dig:

  • Fælles Ungeteam, som arbejder med unge mellem 15 – 29 år er samlet på Ungeposten, Vesterled 7 i Søndersø. Med det nye ungeteam skal de unge opleve én indgang til kommunen med en helhedsorienteret tværfaglig indsats, der giver mulighed for job og uddannelse.

  • Jobrådgivning og undervisning i at skrive CV m.m. foregår også på på Ungeposten, Vesterled 7 i Søndersø. 

  • Alle andre aktiviteter som vedrører Jobcenteret er samlet på Søndersø Rådhus, Vesterled 8, idet Kompetencecenteret på Industrivej i Søndersø er lukket. Det er hensigtsmæssigt, at hele jobcentret har en fælles base i Søndersø, især for at fremme et mere smidigt samarbejde i forhold til den enkelte borger og den samlede indsats med at sikre beskæftigelse til kommunens borgere.

  • Al sagsbehandling i forbindelse med handicap og psykiatri for voksne og børn og unge er samlet på Otterup Rådhus, Rådhuspladsen 2. Formålet er, at det specialiserede sociale område samles, og at den helhedsorienterede indsats for borgerne styrkes. Overgangen fra barn til voksen sikres på en mere kvalificeret måde, og der bliver en rød tråd i hele den forebyggende indsats.

Find kontaktoplysninger og åbningstider her:

Fælles Ungeteam kan kontaktes på tlf. 64 82 81 50