Udpegning af bevarinsgværdige bygninger

05.03.2018

Nordfyns Kommune har i efteråret 2017 registreret cirka 1400 bygninger, som er opført før 1940 (med enkelte undtagelser). Målet har været at finde og udpege bevaringsværdige bygninger med særligt fokus på bygninger i udpegede kulturmiljøer samt firelængede gårde. Nu er registreringen overstået og resultaterne er blevet kvalitetssikrede. 

Kort over bygninger, der har opnået en bevaringsværdi på 1-5

I Nordfyns Kommune udpeges bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 som bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. Bygningerne er dog først endeligt udpeget som bevaringsværdige, når disse er medtaget i kommuneplanen via et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts og for Kommunalbestyrelsen den 22. marts. Derefter sendes planforslaget i en 8 ugers offentlig høring og herefter kan bygningerne godkendes som bevaringsværdige. Når bygningerne er officielt godkendte som bevaringsværdige, vil ejerne af bygningerne modtage et brev med information om dette samt information om muligheder for at søge støtte og rådgivning til renovering af de bevaringsværdige bygninger.

Se dagsordenspunktet for kommuneplantillægget med bilagslisten over de udpegede bygninger med en bevaringsværdi på 1-4.

Læs mere om bevaringsværdige bygninger på kommunens hjemmeside