Teknik og miljø

Læs her, hvordan en eventuel strejke og lockout rammer. Strejken og lockouten er varslet til begyndelse henholdsvis den 6. maj og den 12 maj.

Strejke

Teknik og miljøområdet i Nordfyns Kommune er ikke omfattet af strejken. 

Lockout

Mange områder vil være omfattet af lockout. 

Lockoutvarslerne på det tekniske område vil primært omfatte teknisk service, håndværkere og specialarbejdere. Undtaget for lockout er:

 • Afhentning af dagrenovation
 • Varmeforsyning
 • Elforsyning
 • Vandforsyning
 • Spildevand

Samt ansatte ved:

 • Havn og Marina
 • Beredskab

Lockoutvarslerne på natur- og miljøområdet omfatter sagsbehandling af:

 • Badevand
 • Drikkevand
 • Jordforurening
 • Landbrug
 • Industri
 • Olietanke
 • Skadedyr
 • Spildevand
 • Genesager i forbindelse med luft, lugt og støj
 • Natur
 • Vandløb
 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Affald

Rottebekæmpelse

På rotteområdet har vi et privat bekæmpelsesfirma, hvor du fortsat kan anmelde, hvis du konstaterer rotter eller andre skadedyr.

Jordflytninger

Der kan ikke anmeldes jordflytninger til grusgrave eller andre modtageanlæg, hvor analyserne skal tjekkes forud for modtagelsen. Du kan ikke få genåbnet sager. Du kan stadig flytte jord, men kun såkaldte straksflytninger og kun til godkendte modtageanlæg. Flytningen skal aftales med modtageanlægget, og den skal foretages som en straksflytning. Straksanmeldelser kan altså køres, lige så snart jorden er anmeldt, og der foreligger en aftale med modtageanlægget.

Akutte miljøuheld

Ved akutte miljøuheld kontaktes alarmcentralen på telefon 112. Alarmcentralen alarmerer beredskabet – som vurderer, om de vil kontakte miljøvagten. Miljøvagten fungerer fortsat, mens der er lockout. Akutte drikkevandsforureninger vil også håndteres.

Genbrugspladserne

Genbrugspladserne er lukket. Du vil fortsat få afhentet dit dagrenovation, pap/papir beholder og metal/glas beholder ved din husstand.

Yderligere information

Vi er i gang med at skabe os et overblik over, hvilke konkrete medarbejdere der vil være omfattet af lockouten. Når denne kortlægning er færdig, kan der gives mere detaljeret information. Siden vil blive opdateret, så snart der er nyt. Hold dig desuden orienteret via dagspressen.Siden blev sidst opdateret 23.03.2018 af indholdsansvarlig LRH

Kontakt

Chef for Natur og Miljø
Mette Højby Petersen
Tlf: 2974 3384
mettep@nordfynskommune.dk

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00