Jobcenter

Læs her, hvordan en eventuel strejke og lockout rammer. Strejken og lockouten er varslet til begyndelse henholdsvis den 6. maj og den 12 maj.

Strejke

Jobcenter Nordfyn, Vesterled 8, Søndersø, er af den faglige organisation HK Kommunal blevet udtaget til strejke fra den 6. maj 2018. Strejkevarslet omfatter medarbejdere, der er medlemmer af HK Kommunal, og som er ansat på overenskomstområderne administration og IT samt socialrådgivere og socialformidlere. En eventuel strejke vil få indflydelse på en del af de opgaver og den service, jobcentret kan yde til borgere og virksomheder.

Lockout

Stort set alle medarbejdergrupper i jobcentret er omfattet af KLs varslede lockout fra den 12. maj 2018.

En eventuel lockout får stor indflydelse på alle de opgaver og den service, vi kan yde til borgere og virksomheder, fx i forbindelse med ekspeditioner ved fremmøde i jobcentret, ved afholdelse af jobsamtaler m.m., ved etablering og opfølgning på aftaler om virksomhedspraktik for ledige, sygemeldte og flygtninge og for hjælp til virksomheder med rekruttering af nye medarbejdere.

Nordfyns Kommune kan ikke selv bestemme, hvilke nødberedskaber kommunen skal oprette. Det ligger i forhandlingerne mellem de faglige organisationer og KL. Så snart de faglige organisationer og KL er blevet enige, så ved vi fx om kommunen kan oprette et nødberedskab, der muliggør at nye ledige borgere kan fremmøde i jobcentret, kan blive registreret som jobsøgende og dermed er berettiget til at henvende sig til kommunens Ydelseskontor og ansøge om offentlig forsørgelse.

Yderligere information

Vi er i gang med at skabe os et overblik over, hvilke konkrete medarbejdere, der vil være omfattet af lockouten. Når denne kortlægning er færdig, kan der gives mere detaljeret information, også om et eventuelt nødberedskab for nye ledige, der ønsker at ansøge om offentlig forsørgelse hos Nordfyns Kommune. Siden vil blive opdateret, så snart der er nyt. Hold dig desuden orienteret via dagspressen.
Siden blev sidst opdateret 23.03.2018 af indholdsansvarlig LRH

Kontakt

Arbejdsmarkedschef
Søren Nielsen
sorn@nordfynskommune.dk

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00