Børn og unge

Læs her, hvordan en eventuel strejke og lockout rammer. Strejken og lockouten er varslet til begyndelse henholdsvis den 6. maj og den 12 maj.

Strejke

Børne- og ungeområdet i Nordfyns Kommune er ikke omfattet af strejke.

Lockout

Stort set hele skole- og dagtilbudsområdet vil blive omfattet af den varslede lockout. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan få dit barn passet, og at der ikke vil være undervisning, så længe lockouten løber. På samme måde vil der under konflikten ikke være besøg af sundhedsplejersker, og der vil ikke blive gennemført tandeftersyn.

Lockouten vil tidligst træde i kraft fra den 12. maj 2018. 

Undtaget for konflikten er:

  • Tigerhuset
  • Regnbuen, Bogense Skole
  • Specialklasserækken i Søndersø
  • Specialklasser, Sletten skole
  • Heldagsskolen
  • Langbyhus
  • Sagsbehandlere der arbejder med akut anbringelser af børn og unge.

Forældre med børn i institutioner, som ikke er berørt af lockouten, vil ved en eventuel lockout få direkte besked om, at tilbuddet kan modtage deres barn.

Yderligere information 

Vi er i gang med at skabe os et overblik over, hvilke konkrete medarbejdere der vil være omfattet af lockouten. Når denne kortlægning er færdig, kan der gives mere detaljeret information. Siden vil blive opdateret, så snart der er nyt. Hold dig desuden orienteret via dagspressen.Siden blev sidst opdateret 22.03.2018 af indholdsansvarlig LRH

Kontakt

Chef for Skole og Dagtilbud
Gitte Høj Nielsen
Tlf: 6482 8171
gitnie@nordfynskommune.dk


Chef for Børn og Familie
Henrik Brunsgaard Jakobsen
Tlf: 6482 8162
hej@nordfynskommune.dk


Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00