Ældre og sundhed

Læs her, hvordan en eventuel strejke og lockout rammer. Strejken og lockouten er varslet til begyndelse henholdsvis den 6. maj og den 12 maj.

Strejke

Ældre- og sundhedsområdet i Nordfyns Kommune er ikke omfattet at strejke.

Lockout

Lockouten påvirker ikke arbejdet på Nordfyns Kommunes plejecentre, hjemmepleje, det kommunale sundhedsområde og kommunens hjælp til handicappede og psykisk syge borgere. Vores service vil her være uændret.

De områder, der er omfattet af lockoutvarsler, er tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger. Sundhedsplejen er også omfattet, hvilket betyder, at sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker, er omfattet af lockoutvarslet.

Yderligere information

Vi er i gang med at skabe os et overblik over, hvilke konkrete medarbejdere der vil være omfattet af lockouten. Når denne kortlægning er færdig, kan der gives mere detaljeret information. Siden vil blive opdateret, så snart der er nyt. Hold dig desuden orienteret via dagspressen.Siden blev sidst opdateret 20.03.2018 af indholdsansvarlig LRH

Kontakt

Chef for Sundhed og Rehabilitering
Judith Poulsen
Tlf: 6482 8306
jup@nordfynskommune.dk

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00