Januar

Nordfyns Kommune tilbyder gratis førstehjælpskurser til forældre

31.01.2017

Forældre til børn i alderen 0-10 år får nu mulighed for at tage et gratis førstehjælpskursus. Tilbuddet kommer fra Sundhedsplejen i Nordfyns Kommune og gennemføres med støtte fra Trygfonden.

Nordfyns Kommune bruger mindst på administration

30.01.2017

Nordfyns Kommune er den kommune i landet, der bruger færrest årsværk på ledelse og administration pr. indbygger. Det viser KL's årlige opgørelse med nøgletal fra kommunerne.

Nytårskur bød på 'filmpremiere'

18.01.2017

På gårsdagens nytårskur for virksomheder, interessenter og kontaktpersoner havde Nordfyns Kommune premiere på sin årsfilmen for 2016.

Nordfyns Kommune måler sine ansattes trivsel

16.01.2017

For fjerde år i træk måler Nordfyns Kommune trivslen hos alle sine ansatte. Trivselsmålingen har i år taget navneforandring til 3-i-1 målingen. Bag navnet ligger, at kommunen nu foretager tre målinger i én og samme arbejdsgang.

Kvaliteten i de nordfynske folkeskoler er løftet

16.01.2017

De nordfynske skolebørn har fået et kvalitetsløft i deres skoledag, både hvad angår trivslen og undervisningen. Det viser en netop offentliggjort kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016.   

Bogense Bybæk et skridt nærmere oversvømmelsessikring

11.01.2017

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 11. januar 2017 at igangsætte et projekt, som skal sikre Bogense mod oversvømmelser fra Bybækken. Ikke alle sten i projektet er ryddet af vejen, men gravemaskinerne ventes meget snart at kunne gå i gang.

Nyt nordfynsk børnetopmøde får prominente deltagere

11.01.2017

Undervisningsminister Merete Risager og professor Lene Tanggaard er blandt indlægsholderne, når den første udgave af det nordfynske børnetopmøde løber af stablen mandag den 6. marts 2017. Initiativet til mødet kommer fra Børne- og Ungeudvalget, og tanken er, at mødet fremover skal afholdes med jævne mellemrum.