Information til borgere der skylder ejendomsskat

10.11.2017

Nordfyns Kommune går i gang med at inddrive restancer på ejendomsskatter. Opgaven har tidligere ligget hos Skat, men er nu overtaget af kommunen. Nordfyns Kommune inddriver restancerne for 2017 og fremefter, mens Skat stadig står for at inddrive restancerne fra de tidligere år.

Den 6. november 2017 har Nordfyns Kommune sendt varslingsbreve til borgere, som allerede har modtaget to rykkerbreve for manglende betaling af ejendomsskat. I varslingsbrevet får borgerne besked om, at de vil blive indkaldt til en udlægsforretning, hvis ikke de betaler det skyldige beløb.

Fortsat manglende betaling resulterer i tvangsauktion

Den 13. november 2017 sender vi en underretning (tilsigelse) til udlægsforretning. Det vil sige, at kommunen gør udlæg (pant) for restancen i borgerens ejendom. Som borger har man ikke pligt til at møde op, da kommunen kan gennemføre udlægsforretningen uden borgerens deltagelse.

I uge 48 gør kommunen udlæg i de ejendomme, hvor borgeren ikke har betalt ejendomsskatten. Herefter sender kommunen sagen videre til advokat med henblik på tvangsauktion.

Både i forbindelse med udlæg og advokatbistand løber der ekstra gebyrer på. Borgere kan altså spare penge ved at betale deres restancer straks.

Der er i alt 213 borgere, der har restancer på deres ejendomsskat. Det samlede skyldige beløb udgør 1.484.000 kr., hvoraf de ca. 1 million kroner er restancer fra 2017.

HUSK: Du kan nemmere undgå at komme i restance, hvis du tilmelder dine betalinger til Betalingsservice. Er du i tvivl om, hvordan du gør, kan du henvende dig i dit pengeinstitut, Bibliotek og Borgerservice eller i Økonomi og Løn.