Nordfyns Kommune bakker op om verdensmålene

193 lande er gået sammen om 17 verdensmål, som frem mod 2030 skal sætte kursen for en bæredygtig udvikling i verden.


Kommunalbestyrelsen har sat fokus på verdensmålene i budgetaftalen:

Nordfyn tager medansvar for FN's verdensmål og den bæredygtige udvikling. Bæredygtighed er mere aktuelt end nogensinde og globale udfordringer som befolkningstilvækst, klimaforancfringer og overforbrug kræver en indsats. Bæredygtig udvikling handler i høj grad om at tænke i helheder og planlægge langsigtet- fysisk, miljømæssigt, socialt og økonomisk - samtidig med at der skabes byer og landsbyer med bedre kvalitet. Forligspartierne er enige om, at Nordfyns Kommune ønsker at bidrage til opfyldelsen af verdensmålene på lokalt niveau. Bæredygtighed har indirekte været en integreret del af mange udviklingsinitiativer i Nordfyns Kommune igennem flere år. Dette skal fremadrettet synliggøres yderligere ved at man i den konkrete dagligdag, har fokus på, hvilke Verdensmål et givent projekt støtter op omkring, og samtidig hvordan dette forholder sig til Vision 2021.

Bæredygtighed vil derfor også blive en del af fremtidige politikker og strategier i Nordfyns Kommune.

Kender du målene?

Bliv klogere på verdensmålene på FN's verdensmål hjemmeside.

  Indsatser i Nordfyns Kommune

  På disse sider kan du læse mere om det arbejde, der er i gang i Nordfyns Kommune.

  Siden blev sidst opdateret 21.11.2019 af indholdsansvarlig METTEP

  Kontakt

  Natur og Miljø
  Otterup Rådhus
  Rådhuspladsen 2
  5450 Otterup

  Tlf.: 64 82 82 82
  Send os en sikker besked

  Åbnings- og telefontid

  Mandag: 09.00 - 15.00
  Tirsdag: 09.00 - 15.00
  Onsdag: 09.00 - 15.00
  Torsdag: 09.00 - 17.00
  Fredag: 09.00 - 13.00