Opsætning af valgplakater

Reglerne gælder for valgagitation, således som den er defineret i lovgivningen, dvs. valgplakater, der ikke er større end 0,8 m² (sædvanlige valgplakater).

Kommunal- og Folketingsvalg

Ophængning af plakater, der er større – f.eks. bannere el. lign. – forudsætter forudgående tilladelse fra kommunen og evt. fra grundejere på private fællesveje.

I hovedtræk er reglerne således:

 • Partierne skal ikke længere indhente vejbestyrelsens/kommunens forudgående tilladelse til ophængning af valgplakater – hverken på offentlig vej eller på privat vej. Ligeledes skal der ikke indhentes tilladelse fra masteejere eller grundejere på de private fællesveje.
 • Valgplakaterne må ophænges fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen – dvs. at ved et valg, der udskrives med f.eks. 3 ugers varsel, kan valgplakaterne ophænges umiddelbart efter valgets udskrivelse.
 • Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse , e-mailadresse og telefonnummer, på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal være suppleret med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal være anført på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.
 • På offentlig vej må valgplakater ophænges på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
 • På private fællesveje må valgplakater kun ophænges på master til vejbelysningen og på master til brug for elforsyningen.
 • Valgplakater må ikke ophænges således, at de kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er således ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.
 • Endvidere skal valgplakaterne ophænges på en måde, således at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, f.eks. færdselstavler el. lign. vejudstyr. Valgplakaterne må ikke hindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

Her må der ikke ophænges valgplakater:

 • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg (gælder i sagens natur ikke for private fællesveje),
 • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t,
 • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign. ,
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt af nærmeste kant af valgplakaten,
  lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
  på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

OBS : Vejbestyrelsen og politiet har muligheder for at nedtage valgplakater, der er ophængt uden for den tilladte periode eller på anden måde er ophængt i strid med reglerne. Udgifter til nedtagning af plakater eller til udbedring af skader på vejtræer eller indretninger kan pålægges 1) ophængeren, subsidiært 2) den juridiske eller fysiske person, der er angivet på valgplakaten eller mere subsidiært 3) personen, der er afbilledet på plakaten.

Siden blev sidst opdateret 30.07.2018 af indholdsansvarlig TPA

Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00