Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Hvis du driver en selvstændig erhvervsvirksomhed kan du tegne en forsikring og dermed sikre dig sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode.

Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at der er indtægt i virksomheden.

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring).

Der er mulighed for at tegne forsikring til fuld sats, der svarer til sygedagpengenes højeste beløb (maksimumsydelsen), eller til 2/3 af fuld sats (minimumsydelsen). Hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 120.000 kr. eller mere, kan det betale sig at sikre sig til fuld sats.

Udbetaling for selvstændige erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende er det kommunen (normalt bopælskommunen), der udbetaler sygedagpengene.

Selvstændige erhvervsdrivende skal anmode om sygedagpenge via NemRefusion. For selvstændige erhvervsdrivende er fristen for anmodning om sygedagpenge fra kommunen senest tre uger efter første fraværsdag. Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens § 45, skal fraværet dog være anmeldt senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden. Dvs. senest en uge efter første eller tredje fraværsdag afhængig af forsikringen.

Siden blev sidst opdateret 14.02.2020 af indholdsansvarlig EAND

Kontakt

Ydelseskontoret
Besøgsadresse: Vesterled 8
5471 Søndersø
Postadresse: Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 83 30
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00