Afbrænding af erhvervsaffald

Hvornår må jeg afbrænde erhvervsaffald ?

Regler for erhverv (landbrug, skovbrug, mv.)

I landzone må erhvervsdrivende afbrænde haveaffald, halm, kvas, mv. hele året

Der må ikke være plastik, affaldstræ, eller andet med i bålet (husk at fjerne plast fra gamle wrapballer mv.)
Det gælder kun halm, kvas og haveaffald.

Der gælder ligeledes nogle restriktive afstandsregler og forholdsregler for afbrændingen:

Afbrænding af halm, hugstaffald, kvas og lign.

  • Minimum 30 m til bygninger (100 m til bygning med stråtag)
  • 100 m til træbevoksninger og andre letantændelige genstande (for kvas 30 m)
  • 30 m til letantændelige markafgrøder og køretøjer
  • Ved afbrænding af halmstakke eller større mængder hugstaffald er alle afstandskravene 100 m.

Ved jævn og frisk vind fordobles de nævnte sikkerhedsafstande i vindens retning

  • Der må ikke brændes af i hård vind eller derover
  • Der skal laves brandbælte mv. 
  • Afbrænding skal ske under opsyn
  • Afbrændingen må ikke medføre røggener for naboer eller trafik

Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald  

Mængde (læs vandret)
Afstand til (læs lodret)

Maks.
200 liter

 Mellem
200 og 500 liter

Over
500 liter 

Bygninger (med stråtag)

10 m (30 m)

30 m (100 m)

30 m (200 m)

Oplag af brandfarlige stoffer mv.  

30 m 

100 m

200 m

Letantændelig vegetation

30 m

100 m

200 m 

Letantændelige markafgrøder

30 m

  30 m

  60 m 

Ved jævn og frisk vind fordobles de nævnte sikkerhedsafstande i vindens retning

Afbrænding reguleres i forhold til Bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. (Se link i højre side af sitet).

 

Siden blev sidst opdateret 31.03.2014 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00