Individuel handicapkørsel

Du kan bruge Individuel handicapkørsel til spontan kørsel og til fritidsformål (besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.v.)

Du kan være med i kørselsordningen Individuel Handicapkørsel


enten

hvis du er blind eller stærkt svagtseende (dvs. synsstyrke 10 % eller mindre). Du skal vise dokumentation. 


eller   

hvis du opfylder begge de to følgende kriterier:

  1. at du benytter et ganghjælpemiddel, som er bevilget af kommunen, eller er berettiget til det, som følge af din fysiske tilstand
  2. at din helbredssituation forventes at vare mindst et år


Praktiske oplysninger

FynBus varetager selve kørslen, da den er en del af den offentlige transport på Fyn. 

Kørslen foregår med taxa, liftvogn eller tog, og man bliver hentet på sin adresse. Du kan opleve, at der er flere kunder i samme vogn, og at vognen er nødt til at køre en omvej. Læs mere på FynBus' hjemmeside.

Der er begrænsninger mht., på hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside

Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel længere væk end Region Syddanmark arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med vogn til og fra stationerne.

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Ved kørsel betaler du en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Læs mere om de gældende takster hos FynBus


Der skal indsendes skriftligt ansøgningsskema for optagelse i Individuel handicapkørselsordningen. 

Ansøg om Individuel handicapkørsel (pdf-skema).
Personoplysninger: 
De personoplysninger du giver os, når du indsender denne formular/blanket, bruger vi udelukkende til behandling af den specifikke service, beskrevet på denne side.
 
Læs evt. mere om Databeskyttelse
I det følgende kan du finde mere information i Nordfyns Kommunes kvalitetstandard for kørselsordninger.

Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel

Indledning:

De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er:


Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er særligt fokus på at fremme det sunde valg, så det bliver det lette valg for borgeren i hverdagen, særligt i relation til borgere med kroniske lidelser
De 8 folkesygdomme: Hjerte-kar-sygdomme, Type 2-diabetes, Osteoporose, Muskel- og skeletsygdomme, Overfølsomhedssygdomme, Psykiske lidelser, Kronisk obstruktiv lungesygdom og Cancer.


Rehabilitering

Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken via samarbejde, i det fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager afsat i borgerens ønsker, ressourcer og behov.

Recovery

Sigtet med recovery-tanken er, at den enkelte kan komme sig helt eller delvist og i et vist om-fang kan vende tilbage til det funktionsniveau og sociale liv vedkommende havde inden syg-dommen. Det vil også sige, at sindslidende understøttes i muligheden for at leve et så normalt liv som muligt, med samme rettigheder og ansvar/pligter som andre borgere.

Inddragelse af velfærdsteknologi

Nordfyns Kommune fokuserer på implementering af nye teknologier til relevante målgrupper. Her tænkes på applikationsprogrammer, der kan understøtte udviklingshæmmede, borgere med psykiske lidelser, hjerneskadede og øvrige handicappede i et mere værdigt og selvstændigt liv.


Kvalitetsstandarderne er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering.


Lovgrundlag for ydelsen:

§ 11 i Lov om Trafikselskaber.


Formål med ydelsen

At tilbyde individuel kørselsordning (fritidskørsel) for svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagtseende over 18 år med fast bopæl i Region Syddanmark.  


Hvem kan modtage ydelsen?

Du kan være med i kørselsordningen


enten

hvis du er blind eller stærkt svagtseende (dvs. synsstyrke 10 % eller mindre). Du skal vise dokumentation. 


eller
  

hvis du opfylder alle de tre nedenstående kriterier:

1: at du på grund af fysiske handicaps, ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale eller regionale kollektive trafik.

2: at du benytter et ganghjælpemiddel, som er bevilget af kommunen, eller er berettiget til det, som følge af din fysiske tilstand

3: at din helbredssituation forventes at vare mindst et årHvad indeholder kørselsordningen?

Kørsel i personvogn, tog eller kørestolstransport indenfor Region Syddanmark og en tilstødende region.

104 enkeltture pr. år

Du bliver kørt til/fra nærmeste sted/gadedør.

Der kan være flere kunder med samme bus/bil, og ruten lægges ud fra dette.

Du kan medtage ledsagere, hvis der er plads, og hvis det er aftalt ved bestillingen. Hver ledsager betaler den samme pris som dig.

Kørsel til øvrige regioner forgår som togrejser.

Dit behov for hjælp ved ind/udstigning m.v. vil blive vurderet ud fra ansøgningen.

Dit behov for at medbringe minicrosser vil blive vurderet ud fra ansøgningen.


Hvad indgår ikke i kørselsordningen?

Kørsel til terapi, behandling og lignende.

Kørsel til læge, speciallæge og sygehus.


Koster det noget at være med i ordningen?

Du betaler minimum 30 kr. pr tur (0-10 km).

Derudover koster det 2,50 kr pr km.

Den samlede tur kan dog  max. koste 100 kr i alt.


Hvordan søger jeg?

Du finder ansøgningen på kommunens hjemmeside eller kontakter Bibliotek & Borgerservice Nordfyn på tlf.: 64 82 82 89 / 64 82 83 82. 

Du kan se åbningstiderne på https://www.nordfynsbib.dk/biblioteker

Når jeg har søgt - hvad sker der så?

Du modtager en skriftlig afgørelse indenfor ca. 14 dage.

Hvis jeg er bevilget kørsel:

I afgørelsen står hvem du kontakter for at bestille kørsel.

Hvis jeg har modtaget et afslag eller vil klage:

Du kan ikke klage over afgørelsen.

Opfølgning:

Der bliver fulgt op på ordningen ca. en gang om året.


Siden blev sidst opdateret 18.01.2021 af indholdsansvarlig JLAR

Kontakt

Bibliotek og Borgerservice
Søndergade 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Se ledige tider for personlig henvendelse og 

bestil tid hos Borgerservice her.