Forebyggende hjemmebesøg

Når du fylder 75 år tilbyder kommunen dig et årligt hjemmebesøg, frem til det år du fylder 80 år. Er du over 65 år og har mistet din ægtefælle/samlever, tilbydes du også besøg.

Tilbuddet er dog kun til borgere, som ikke har hjemmehjælp til rengøring og personlig pleje, og som ikke bor på plejecenter. Du behøver ikke have et konkret problem for at få et besøg. Formålet er, at du kan få støtte, råd og vejledning til at forebygge, før eventuelle problemer opstår.

Med udgangspunkt i din hverdag, drøfter vi det du ønsker. Det kunne f.eks. være:
 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
 • Emner som har betydning for din sundhed og trivsel
 • Information om de tilbud der er i dit lokalområde og i kommunen
 • Viden om hvor du skal henvende dig, hvis du får brug for hjælp
Et besøg varer ca. 1 time og foregår i dit hjem. Det er en uformel samtale, og det er frivilligt om du ønsker at tage imod tilbuddet.Område: Søndersø 

Kontakt forebyggelseskonsulenterne:

 • Søndersø: Majken Holmgård Sørensen, Telefon 51 50 20 04
 • Otterup: Britt Vikkelsø, Telefon 51 50 20 45
 • Bogense: Tine Busch Davidsen. Tlf: 24 60 29 65 
Hvordan tilbydes de forebyggende hjemmebesøg, og hvad kan du få ud af det?
Hvis du er berettiget, modtager du et brev fra os forebyggelseskonsulenter, hvor vi tilbyder dig hjemmebesøg. 

Vi kan orientere dig om de forskellige tilbud der findes i kommunen og efter aftale med dig, henvise til eksempelvis hjemmehjælp, hjælpemidler eller andet. 
Vi kan ikke bevilge disse ydelser, men henvise dig til den rette instans. Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger medmindre vi aftaler noget andet med dig. Nogle generelle oplysninger vil dog blive registreret.  

Er du over 65 år, og er din livssituation ændret væsentligt?

Det kan f.eks. være på grund af:
 • Følelse af ensomhed
 • Dødsfald i den nærmeste familie
 • Tab af netværk
 • Nyligt tilflyttet
Så tilbyder Nordfyns Kommune også, at man kan få besøg af en forebyggelseskonsulent.
Besøget er en samtale, der fokuserer på de udfordringer der er i dit liv nu, med henblik på at give dig råd og vejledning, så du bedre kan håndtere din situation.
Hvem kan henvende sig?
 • Borgeren selv
 • Pårørende
 • Naboer
 • Kommunalt ansatte
 • Egen læge
 • Frivillige
Henvendelsen kan ikke ske anonymt, og borgeren skal give tilsagn om, at der formidles kontakt.
Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger med mindre det aftales med dig. Nogle generelle oplysninger vil dog blive registreret. Siden blev sidst opdateret 27.01.2017 af indholdsansvarlig MHS

Kontakt Forebyggelses- konsulenterne

Otterup: 51 50 20 45

Bogense: 24 60 29 65

Søndersø: 51 50 20 04

Telefontid

Mandag: 08.30 - 09.00
Tirsdag: 08.30 - 09.00
Onsdag: 08.30 - 09.00
Torsdag: 08.30 - 09.00
Fredag: 08.30 - 09.00