Forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet gives til dig første gang det år du fylder 75 og derefter årligt fra det år du fylder 80 år. Dog kun til borgere, som ikke har hjemmehjælp til rengøring og personlig pleje, og som ikke bor på plejecenter.

Er du over 65 år og har mistet din ægtefælle/samlever, tilbydes du også besøg.

Du behøver ikke have et konkret problem for at få et besøg. Formålet er, at du kan få støtte, råd og vejledning til at forebygge, før eventuelle problemer opstår.

Med udgangspunkt i din hverdag, drøfter vi det du ønsker. Det kunne f.eks. være:

 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
 • Emner som har betydning for din sundhed og trivsel
 • Information om de tilbud der er i dit lokalområde og i kommunen
 • Viden om hvor du skal henvende dig, hvis du får brug for hjælp

Et besøg varer ca. 1 time og foregår i dit hjem. Det er en uformel samtale, og det er frivilligt om du ønsker at tage imod tilbuddet.

Hvordan tilbydes de forebyggende hjemmebesøg, og hvad kan du få ud af det?

Hvis du er berettiget, modtager du et brev fra os forebyggelseskonsulenter, hvor vi tilbyder dig hjemmebesøg.

Vi kan orientere dig om de forskellige tilbud der findes i kommunen og efter aftale med dig, henvise til eksempelvis hjemmehjælp, hjælpemidler eller andet.

Vi kan ikke bevilge disse ydelser, men henvise dig til den rette instans.

Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger medmindre vi aftaler noget andet med dig. Nogle generelle oplysninger vil dog blive registreret.  

Er du over 65 år, og er din livssituation ændret væsentligt?

Det kan f.eks. være på grund af:

 • Følelse af ensomhed
 • Dødsfald i den nærmeste familie
 • Tab af netværk
 • Nyligt tilflyttet

Så tilbyder Nordfyns Kommune også, at man kan få besøg af en forebyggelseskonsulent.

Besøget er en samtale, der fokuserer på de udfordringer der er i dit liv nu, med henblik på at give dig råd og vejledning, så du bedre kan håndtere din situation.

Hvem kan henvende sig?

 • Borgeren selv
 • Pårørende
 • Naboer
 • Kommunalt ansatte
 • Egen læge
 • Frivillige

Henvendelsen kan ikke ske anonymt, og borgeren skal give tilsagn om, at der formidles kontakt.

Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger med mindre det aftales med dig. Nogle generelle oplysninger vil dog blive registreret. 

Siden blev sidst opdateret 27.01.2017 af indholdsansvarlig MHS

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Område: Søndersø 

Majken Holmgård Sørensen
Telefon 51 50 20 04
mhs@nordfynskommune.dk

 

Område: Otterup 

Britt Vikkelsø
Telefon 51 50 20 45
bv@nordfynskommune.dk

 

Område: Bogense

Tine Busch Davidsen
Tlf: 24 60 29 65 
tdavid@nordfynskommune.dk Kontakt

Sundhed og Rehabilitering
Besøgsadresse: Vesterled 8
5471 Søndersø
Postadresse: Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 83 23
Send os en sikker besked

Telefontid

Mandag: 08.30 - 09.00
Tirsdag: 08.30 - 09.00
Onsdag: 08.30 - 09.00
Torsdag: 08.30 - 09.00
Fredag: 08.30 - 09.00