Madservice

For at kunne modtage madservice skal man visiteres til ordningen.

Målgruppen er:

  •  personer med midlertidig eller varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og dermed har svært ved at tilberede sin mad eller selvstændigt klare opvarmning af færdigretter.
    Det er en betingelse, at der ikke er en ægtefælle, pårørende eller andre i husstanden, som kan hjælpe med tilberedning af mad.
  • personer, hvor der er et sundhedsmæssigt behov der skal afhjælpes, og personen ikke selv er  i stand til at tilberede nødvendig diætkost. Diætkost gives til borgere, der efter lægehenvisning har behov for dette.

Maden leveres af godkendt frit valg leverandør.

Personer visteret til madservice kan forvente:

  • mad som er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat og tilberedt efter Anbefalinger for Dansk Institutionskost 1. oplag 2009 udgivet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Veterinær og Fødevaredirektoratet
  • mad som er veltilberedt og velsmagende
  • mad med mulighed for individuel tilpasning og tilbydes i eget hjem
  • mad som er medvirkende til at højne modtagerens livskvalitet og indgå som et forebyggende og helbredende tilbud

Maden leveres som kølemad pakket i beskyttet atmosfære. Maden leveres 1 gang pr. uge i dertil indrettet kølebil.
Menuforslagene fremgår af bestillingsseddel. Der er mulighed for at vælge mellem min. 12 hovedretter.

Personer, som ikke selv har en mikrobølgeovn, kan af Nordfyns Kommune låne en sådan til opvarmning af maden.

Prisen for madservice finder du i Nordfyns Kommunes Takstkatalog i menuen til højre.

Ansøgning om visitation sker ved henvendelse til visitatorerne i afdelingen Sundhed og Rehabilitering. Der er en sagsbehandlingstid på op til 8 dage fra henvendelsen.

Siden blev sidst opdateret 29.06.2015

Kvalitetsstandard

 

Kontakt visitationen

Bogense:
Telefon 64 82 83 23

 

Otterup:
Telefon 64 82 83 09

 

Søndersø/Morud:
Telefon 64 82 83 25

 

Særslev/Hårslev/Veflinge:
Telefon 64 82 83 24

Telefontid - Visitationen

Alle hverdage kl. 8.00 - 12.00

Kontakt

Sundhed og Rehabilitering
Besøgsadresse: Vesterled 8
5471 Søndersø
Postadresse: Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 83 14
Send os en sikker besked
Send os en almindelig e-mail

Billede af mønter og pengesedler

Takstkatalog