Anlægspuljen til borger-,  land- og byinitiativer - "Borgerpuljen"

Der kan søges til projekter, der opfylder puljens formål.

Formål

Puljen har til formål at understøtte det aktive medborgerskab. Puljen støtter anlægsprojekter i Nordfyns Kommune, der planlægges og iværksættes af kommunens borgere og som medvirker til en positiv udvikling af kommunen, fortrinsvis uden for de 4 hovedbyer. Der lægges vægt på, at projekterne er konkrete og hurtigt kan omsættes til virkelighed.

Puljen anses som et ”borgerbudget”, der giver hurtig adgang til finansiering af den gode idé.

Hvem kan søge

Enkeltpersoner, en gruppe af personer og foreninger i Nordfyns Kommune.

Kriterier for at opnå støtte

For at opnå støtte gælder det, at:
 • Projektet er offentligt tilgængeligt
 • Projektet foregår inden for Nordfyns Kommunes grænse
 • Projektet gennemføres af borgere i Nordfyns Kommune
 • Projektet realiseres af ansøgeren
Der gives ikke støtte til:
 • Projekter, der allerede er gennemført 
 • Kommercielle projekter
Der gives som udgangspunkt ikke støtte til:
 • Drift
 • Projekter, der støttes af Nordfyns Kommunes puljer inden for Kultur- og Fritidsområdet
 • Projekter, der kan opnå støtte fra kommunens folkeoplysningsmidler

Hvordan søges der

For at komme i betragtning til puljen sendes en ansøgning til
  kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Ansøgningen skal som minimum indeholde
 • En begrundelse for projektet
 • En beskrivelse af projektet
 • Tidsplan
 • Budget
 • Evt. forventede afledte driftsudgifter
Ansøgningerne vurderes i henhold til ovenstående kriterier samt puljens formål og i den rækkefølge, de modtages af Kultur og Fritid. Ansøgningerne behandles løbende i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Udbetaling af støtte

For at få udbetalt støtte skal ansøger sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Kultur- og Fritid på mail:
kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Dette skal ske senest en måned efter projektet er afsluttet. Såfremt regnskabet ikke er ind-sendt rettidigt bortfalder tilskudstilsagnet.

Støtten kan blive udbetalt inden projektet udføres, mod dokumentation (for eksempel kontrakter). Dokumentation indsendes senest 14 dage før tilskuddet ønskes udbetalt.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kultur- og Fritid på ovenstående mail eller på tlf. 6482 8090.

Godkendt i Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017.

Siden blev sidst opdateret 20.02.2019 af indholdsansvarlig IBKRIS