Indsatser

Når dit barn og familie har behov for en særlig indsats.

Hvis et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal Nordfyns Kommune undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og barnet.

Der vil blive afholdt samtaler med forældrene og barnet samt indhentet oplysninger fra relevante aktører, efter samtykke fra forældrene.

I helt særlige tilfælde kan kommunen udarbejde en børnefaglig undersøgelse uden samtykke fra forældrene, såfremt kommunen anser det for påkrævet af hensyn til barnets trivsel og sundhed. Tillige vil kommunen kunne indhente oplysninger, til brug for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, uden samtykke fra forældrene, såfremt det vurderes påkrævet af hensyn til barnets trivsel og sundhed

Såfremt en børnefaglig undersøgelse viser, at det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barn eller en ungs særlige behov for støtte, skal Nordfyns Kommune træffe afgørelse om foranstaltninger efter Lov om Social Service § 52 stk. 3.

Generelt for alle indsatser efter Lov om Social Service § 52, stk. 3 er det lovpligtigt, at der udarbejdes en handleplan for indsatsen i samarbejde med barnet/den unge og deres forældre.
Handleplanen vil angive mål for indsatsen og denne skal følges op senest 3 måneder efter opstart af indsats og herefter hver 6. måned.

Nogle af de forskellige foranstaltninger er anført herunder som underpunkter under fanen ”Indsatser”.

Siden blev sidst opdateret 19.07.2019 af indholdsansvarlig MEJOER

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00