Indskrivning 2019/2020

Indskrivning af elever til børnehaveklassen foregår digitalt i perioden 1. december – 31. december 2018.

Børnehaveklasse
Børnehaveklassen er en obligatorisk del af grundskolen og undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder at:

- Børn der fylder 7 år i 2019 SKAL indskrives til børnehaveklasse

- Børn der fylder 6 år i 2019 SKAL indskrives til børnehaveklasse

- Børn der fylder 5 år inden den 1. oktober 2019 kan indskrives til børnehaveklasse, hvis
det vurderes at barnet vil kunne følge undervisningen.

Det er kun den/de forældre der er forældremyndighedsindehaveere med samme bopælsadresse som barnet, der kan indskrive. Plejeforældre kan ikke benytte digital indskrivning men skal henvende sig på distriktsskolen.

Hvis du ønsker dit barn skal gå i privatskole eller en folkeskole i en anden kommune, skal du også indskrive på digital indskrivning under "VÆLG SKOLE" skal du vælge 3. mulighed som er: "barnet ønsker ikke indskrevet på distriktsskolen i Nordfyns Kommune" og her noteres hvilken skole der ønskes.

Før-SFO
Børn der går i et kommunalt dagtilbud i Nordfyns Kommune overføres automatisk til Før-SFO for perioden 1. marts til og med 31. juli 2019.
Taksten for Før-SFO er den samme som for børnehave
Skal dit barn ikke gå i folkeskole i Nordfyns Kommune, skal du huske at udmelde af børnehave inden 31 januar 2019.
Børn der bliver visiteret til specialtilbud kan fortsætte i børnehaven frem til start i specialtilbuddet august 2019 og bliver derfor IKKE flyttet til Før-SFO.

SFO
Så snart du har indskrevet dit barn til skole skal du booke plads i SFO i forbindelse med skolestart i august 2019 via NemPlads senest d 1.5.2019.

Link

Siden blev sidst opdateret 06.11.2018 af indholdsansvarlig CS

Selvbetjening

Indskriv elev


Kontakt

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 79
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00