Sommerhuse på små grunde

Nogle af sommerhusgrundene er meget små. 

På små grunde kan det være meget svært at få plads til tidssvarende sommerhuse, hvis byggeretten i bygningsreglementet skal følges. Disse grunde er desuden meget sjældent lokalplanlagte.

Der er derfor lavet nogle generelle retningslinjer, der angiver, hvad du som sommerhusejer har mulighed for at få tilladelse til. Retningslinjerne er i stort omfang indskrevet i kommuneplanrammerne, for de forskellige områder, og sagsbehandlerne læner sig derfor også meget op ad disse ved udarbejdelse af helhedsvurderinger, som er dem, der ligger til grund for en byggetilladelse. Det er dog altid en konkret, individuel vurdering, der ligger til grund for alle tilladelser. Find kommuneplanrammen for dit område.

I mange tilfælde er tilladelser iht. helhedsvurderingen betinget af, at der brandsikres.

Vær opmærksom på, at sagsbehandleren kun ser på de lovlige og ansøgte forhold i området. Man kan derfor aldrig sammenligne sit projekt med omkringliggende projekter. Det er også muligt, at reglerne er ændret over tid, så du må enten mere eller mindre en det, naboerne har.

Som regel skal disse sager sendes i høring hos omkringliggende (partshøring), inden der kan meddeles tilladelse. Høringen, der tager minimum 14 dage, sørger kommunen for, men det er altid en god idé selv at snakke med naboen om dine byggeplaner.

Vi inviterer gerne til et møde med dig og din eventuelle rådgiver. På den måde kan projektet hurtigt blive rettet til i det omfang, det måske er nødvendigt. En god dialog skaber som oftest et godt resultat, og vi har stor forståelse for, at sommerhusbestemmelserne, selv for professionelle rådgivere, kan være en udfordring.

For at få mest muligt ud af mødet kan du med fordel, inden vi mødes, fremsende en skitse (gerne lavet af dig selv) og en beskrivelse af det, du ønsker. Medsend også gerne et andelsbevis eller lign. for at afklare grundstørrelsen, hvis dit sommerhus ligger på lejet grund.

Ring på 30585138 eller send en mail til teknisk@nordfynskommune.dk for at aftale tid til et møde (eller måske bare for at stille et spørgsmål).

Siden blev sidst opdateret 11.03.2020 af indholdsansvarlig GMADSE

Selvbetjening

Send din byggeansøgning
Kræver NemID

- Vejledning til at ansøge

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00