BBR Bygnings og Boligregistret

Bygnings- og Boligregistret, også kaldet BBR, er et landsdækkende register, med oplysninger om bygninger og tekniske anlæg, f.eks. bygningsarealer, anvendelse, materialer på tag og vægge samt installationer.

BBR oplysningerne bruges blandt andet til at lave ejendomsvurderinger, beregning af husleje og boligsikring, ved optagelse af lån og som grundlag for statistikker.

Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-ejermeddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige.

Bygningsmæssige ændringer

Foretager du bygningsmæssige ændringer på din ejendom, der ikke kræver tilladelse af kommunen, skal du meddele det til BBR (du skal dog ikke melde til BBR, hvis du f.eks. maler eller får opsat et nyt køkken).

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte. De oplysninger, der er pligt til at indberette samt hvornår, kan du finde i 

Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) nr. 1010 af 24. oktober 2012.

Ændringer der skal indberettes er bl.a., hvis der er skiftet tagmateriale, ændret opvarmningsform, eller oprettet et nyt badeværelse i eksisterende bolig.

Andre oplysninger der er vigtige er bl.a.

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Areal af kældre
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af tagetage og udnyttet tagetage
 • Areal af udestue, integrerede carporte, garager og udhuse
 • Ydervægge- og tagdæknings-materiale
 • Energiforsyning

Kommunen har hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Du kan rette din BBR på www.bbr.dk/ret 

Kommunen kan udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger. 


Gennemgang af BBR data

Når du modtager din BBR-meddelelse, er det vigtigt, at du gennemgår den omhyggeligt, for at kontrollere om oplysningerne er korrekte.

Er oplysningerne rigtige, skal du blot gemme meddelelsen.

Er der fejl eller mangler i oplysningerne, skal du kontakte kommunen, så oplysningerne kan blive ændret.

Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Kommunen har dog ret til at kræve et byggeri lovliggjort, inden det registreres i BBR.

Du kan påføre rettelserne direkte på BBR-ejermeddelelsen og sende den til bolig@nordfynskommune.dk eller rette din BBR på www.bbr.dk/ret.

Drejer ændringerne sig om nye bygninger, carporte eller liggende. der ikke er registreret i BBR, skal du ansøge om byggetilladelse gennem www.bygogmiljoe.dk

Hvad er en BBR meddelelse

Når man køber en bolig, får man tilsendt en udskrift af, hvad der er registreret på ejendommen, samt hvilke arealer og anvendelser der står i BBR. Udskriften kaldes en BBR-meddelelse.

BBR-meddelelsen suppleres og ajourføres løbende med oplysninger fra byggesager i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger, nedrivning m.v. ligesom ejerskifte registreres. Når kommunen foretager rettelser i oplysningerne, bliver der automatisk tilsendt en ny BBR til ejeren. BBR-meddelelsen sendes elektronisk til e-boks / borger.dk

Det skal bemærkes, at BBR-meddelelsen først ændres og udsendes, når en bygningsændring er afsluttet.  

Du kan finde din BBR via dette link: https://bbr.dk/se-bbr-oplysninger

Rettigheder, pligter og lovgrundlag

Bestemmelserne om BBR står i Boligministeriets lov nr. 243 af 12. maj 1976 om bygnings- og boligregistrering. Loven er ændret ved diverse lovbekendtgørelser, og der er tilknyttet forskellige cirkulærer. Der er ikke fastsat klagemulighed i loven.


Siden blev sidst opdateret 03.09.2020 af indholdsansvarlig CH

Selvbetjening

Indberet til BBR

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00