Udbud af Oslovej 33 Bogense

Udbud af Oslovej 33, 5400 Bogense til nedsat pris som følge af jordbundsforholdene

Nordfyns Kommune udbyder en byggegrund på 975 m2  til nedsat pris beliggende Oslovej 33, 5400 Bogense (matr. nr. 3Y Bogense Strand, Bogense Jorder).

Minimumsprisen er fastsat til i alt 111.875 kr. inklusiv moms og kloaktilslutningsbidrag.

Prisen er allerede nedsat som følge af jordbundsforholdene, der kan medføre meromkostninger til ekstrafundering. Eventuelle købere opfordres til at gøre sig bekendt med jordbundsforholdene, da der ikke kan forventes erstatning eller yderligere nedslag i minimumsprisen som følge af dårlige jordbundsforhold.

Udbudsperioden løber fra den 5. marts til den 30. marts 2020. I udbudsperioden er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere byggegrunden.

Materiale vedrørende grundsalg kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Prisen er en minimumspris, men tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end minimumsprisen. Grunden sælges til højestbydende.

Der kan ikke forventes erstatning eller yderligere nedslag i prisen, f.eks. som følge af jordbundsforholdene.

I udbudsperioden er byggegrunden åben for interesserede købere i forhold til at besigtige grunden og foretage jordbundsprøver/undersøgelser. Eventuelle udgifter forbundet hermed skal afholdes af mulige købere, og er således uvedkommende for Nordfyns Kommune. Grunden skal reetableres, når jordbundsprøver/undersøgelser er afsluttet.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til post@nordfynskommune.dk, og skal være hos os senest mandag den 30. marts 2020.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.

Siden blev sidst opdateret 05.03.2020 af indholdsansvarlig WEEL

Kontakt

Grundsalg
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 81 87
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00