LIFE-projekt

Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark – LIFE70

Nordfyns Kommune deltager sammen med seks andre kommuner, Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden i et projekt, der skal forbedre forholdene i en række sjældne naturtyper.


 

Projektet støttes af EU’s LIFE fond, 15. juni fonden og Villum Fonden og fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper. Hertil kommer aktiviteter på våde heder. Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 ha.

Projektet har sin egen hjemmeside på www.life70.dk. Her kan du læse meget mere om projektet.

Naturpleje på Enebærodde og i Lisbjerg Mose

Nordfyns Kommune deltager med to delprojekter på Enebærodde og i Lisbjerg Mose. På Enebærodde er målet at forbedre forekomsterne af våd hede, hvor der blandt andet vokser Klokkelyng. I Lisbjerg Mose skal den sjældne mosenaturtype rigkær sikres og udvides. Rigkæret i Lisbjerg Mose er meget artsrigt og er blandt andet voksested for den sjældne plante Sort skæne, der kun har tre-fire voksesteder i Danmark, samt tre arter af orkidéer.

Din mening

Hvad synes du om naturpleje på Enebærodde og i Lisbjerg Mose? Deltag i besvarelse af et kort spørgeskema her. Alle besvarelser indgår løbende i LIFE-projektet.

Tak for hjælpen!

LIFE

Køn

Hvad er din tilknytning til Nordfyn?


Interesserer du dig særligt for naturen på Nordfyn?

Ved du hvad Natura 2000 er?

Har det værdi for dig at der yngler sjældne fugle eller vokser sjælden planter i området?


Kunne du forestille dig at vise naturområdet frem for gæster?


Tror du at genopretning af naturområder på Nordfyn vil fremme interessen for at købe bolig/feriebolig i kommunen?


Tror du, at bedre naturområder vil trække flere turister til Nordfyn?


Siden blev sidst opdateret 23.05.2018 af indholdsansvarlig EFJEDE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00