Fynsk Naturråd

I henhold til Lov om Planlægning skal der oprettes et naturråd på Fyn.

Oprettelse af Naturråd for Fyn

I henhold til Lov om Planlægning skal der oprettes et naturråd på Fyn (Middelfart undtaget). Naturrådet skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Forslaget skal geografisk dække de kommuner, som det lokale naturråd dækker.

Faaborg-Midtfyn Kommune er udpeget som sekretariatskommune. På deres hjemmeside finder i relevant materiale og kan læse mere om opgaven: www.fmk.dk/naturraad/

Følgende organisationer eller foreninger kan anmode om at indgå i naturrådet på Fyn:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur. Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant til naturrådet.

Naturrådets sammensætning

Naturrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur – altså en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side.

Derudover finder ligestillingsloven anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen kan kravet fraviges. Hvis det er tilfældet skal I kort redegøre for det i forbindelse med anmodningen om at indgå i Naturrådet.

På baggrund af de anmodninger om deltagelse der indkommer, vil sekretariatskommunen, i samråd med de øvrige kommuner, sammensætte et Naturråd med en ligelig vægtning af interesser og køn.

Anmodning sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune

  • Anmodning om oprettelse af et Naturråd skal sendes til sekretariatskommunen senest fredag den 22. december 2017 på mail til gikje@fmk.dk.
  • Anmodning skal indeholde navn på organisation/forening, navn, mail og telefon-nr. på medlem og suppleant.

Oprettelse af Naturråd

Naturrådets oprettelse og medlemmer bliver offentliggjort her på siden. Naturrådet skal senest være oprettet den 15. januar 2018.

Siden blev sidst opdateret 28.11.2017 af indholdsansvarlig EFJEDE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00