Nyheder og pressemeddelelser

Sommerhilsen fra SSP (skole-social-politi) på Nordfyn

08.07.2019

Så nærmere sommerferien sig og som så ofte før på denne årstid oplever vi, at rigtigt mange børn og unge samles på skoler, legepladser, bålhytter, i parker og på grønne områder for at dyrke fællesskabet.

Puljemidler til lokale initiativer i 2019 er fordelt

08.07.2019

900.000 kr. uddelt til projekter i landdistrikterne og øget hjælp til digitalisering. Det er konklusionen, efter Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har forholdt sig til fordelingen af puljemidlerne til lokale initiativer. Det er en pulje, som lokalrådene kan søge om støtte fra, og det har de gjort i stor stil.

Nordfyns Kommune opretter nyt rådgivningscenter- En Indgang

03.07.2019

Borgere i Nordfyns Kommune kan fremover søge hjælp i et særligt rådgivningscenter Én Indgang, når de oplever udfordringer, som de har svært ved at tackle selv. Rådgivningen skal hjælpe borgerne mod, at de så vidt muligt selv kan møde og finde løsninger på deres udfordringer.

Kommunale kroner til lokale anlægsprojekter

01.07.2019

Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget har bevilget puljemidler til 12 lokalt forankrede anlægsprojekter. Projekterne skal bidrage til at gøre de lokale foreningers lokaler og samlingssteder mere attraktive. Midlerne stammer fra den uprioriterede anlægspulje, som foreninger mv. kan søge støtte fra.

Nyt Kunstudvalgs første projekt indviet på Sletten Skole

28.06.2019

Nordfyns Kommunes Kunstudvalg fik i starten af året tre nye medlemmer, som i 2019 skal rådgive kommunen om den kunstneriske udsmykning af kommunale bygninger i forbindelse med ombygning og nybyggeri. Fredag den 21. juni blev årets første projekt indviet.

Borgermøde gav rygstød til nyt klimaprojekt i Bogense

26.06.2019

Stemningen var god og spørgelyst stor, da Nordfyns Kommune tirsdag aften holdt det første borgermøde om "Bogense Kystdiger" på Bogense Skole. Kommunen fremlagde her sine overvejelser om den fremtidige kystsikring af Bogense, og borgerne kunne få svar på deres spørgsmål og komme med deres input.

Ny ungestrategi på vej i Nordfyns Kommune

26.06.2019

Magnus og Freja, begge fra Søndersøskolen, var på pletten, da Nordfyns Kommune fornyligt inviterede til kick-off-seminar om formuleringen af en ny ungestrategi.

Nordfyns Kommune inviterer til borgermøde om fremtidens kystdiger i Bogense

24.06.2019

Nordfyns Kommune går nu i gang med næste etape for at sikre Bogense by til fremtidens klimaforandringer. Derfor inviterer kommunen interesserede til det første borgermøde i projekt Bogense Kystdiger. Mødet foregår tirsdag den 25. juni 2019, kl. 19.00 på Bogense Skole.

Udbud af Rosenholmgrenen 7, 5462 Morud

18.06.2019

Parcelhusgrunden Rosenholmgrenen 7 i Morud sendes hermed i udbud.

Prestigefyldt U17-turnering spilles på Fyn

18.06.2019

Et stærkt samarbejde mellem DBU, DBU Fyn og de fynske kommuner Nyborg, Kerteminde, Middelfart og Nordfyns Kommuner har sikret, at U17-drengenes årlige Open Nordic-turnering skal spilles på Fyn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21