Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Hvor kommer der fjernvarme på Nordfyn?

Det er det hyppigst stillede spørgsmål til Bogense Forsyningsselskab, Fjernvarme Fyn og Nordfyns Kommune efter krigen i Ukraine brød ud og sendte olie- og gaspriserne på himmelflugt.

Husstande med olie eller naturgasopvarmning skal senest ved udgangen af 2022 have besked om, hvorvidt de på et tidspunkt kan blive tilsluttet fjernvarme og hvornår de skal beslutte sig. Det er blandt andet endnu uklart, hvilke konsekvenser aftalen indgået mellem KL og Regeringen den 30. juni 2022 har i forhold til finansiering og afskrivning på nye fjernvarmeprojekter.

Der er en tæt dialog mellem forsyningsselskaber og kommune for at skabe mere klarhed over, hvor der på sigt kan komme fjernvarme. Forsyningsselskaberne og kommunen har udarbejdet en foreløbig liste over byer, som forudsat en lokal opbakning kan forventes at få fjernvarme. De betegnes som kategori 1.

Derudover er forsyningsselskaberne i færd med at undersøge yderligere en række byer, men de kræver en nærmere beregning. De betegnes som kategori 2.

Kategori 3 omfatter øvrige områder i Nordfyns Kommune. Det er områder som enten ligger for langt fra forsyningsnettet eller ikke har et potentiale.

Kategori 1

Byer eller områder med potentialer i rentabel afstand til forsyningsnettet, som, forudsat en lokal opbakning, kan forvente fjernvarme. Tidshorisont er pt. ukendt men udmeldes senest ultimo 2022 jf. Folketingets beslutning.

Fjernvarme Fyn

Bogense Forsyning

Tokkerudparken Morud

x

Morud Vest (Æblekvarteret)

x

Særslev

x

Hårslev

x

Skovby

x

Kategori 2

Byer eller områder med potentiale men hvor afstand og kapacitet på nærliggende forsyningsnet kræver en nærmere beregning. Afklares i efteråret 2022.

Fjernvarme Fyn

Bogense Forsyning

Veflinge

x

Hjadstrup

x

Kappendrup

x

Lunde

x

Østrup

x

Gerskov

x

Klintebjerg

x

Daugstrup

x

Skamby

x

Uggerslev

x

Kategori 3

Byer eller områder, som ligger for langt fra eksisterende forsyningsnet og ikke har et tilstrækkeligt potentiale.

Alle øvrige områder.

Henvendelser vedrørende de konkrete områder og konkrete ejendomme skal ske til forsyningsselskaberne. Henvendelser vedrørende den generelle varmeplanlægning og myndighedsspørgsmål rettes til Nordfyns Kommune.

Kontaktliste

Bogense Forsyningsselskab: post@bogense-forsyningsselskab.dk 

Fjernvarme Fyn: kontakt@fjernvarmefyn.dk 

Nordfyns Kommune: post@nordfynskommune.dk

Driftafdelingen