Udbud

Har du spørgsmål til de aktuelle udbud, er du velkommen til at kontakte os.

Udbud af vintertjenesten 

Opgaven omhandler glatførebekæmpelse og snerydning på dele af kørebaner, stier og fortove mv. i Nordfyns Kommune 2018-2021.
Du finder udbudsmaterialet her.

Grunde/Ejendomme

Projektgrunde i Fionaparken

Se projektgrundene og afgiv bud her (klik her).

Projektgrundene i Fionaparken er til salg i samarbejde med Home Erhverv, som kan kontaktes her (klik her).  

Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Se salgsmateriale og afgiv bud her (klik her).

Sunekær 1, 5471 Søndersø

Se salgsmateriale og afgiv bud her (klik her).

Leje/Forpagtninger

Bygge- og anlægsprojekter - Arbejdsklausul gældende for Nordfyns Kommune

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har den 25. september 2014 vedtaget en ny arbejdsklausul, som erstatter den hidtidige politik for anvendelse af arbejdsklausuler i Nordfyns Kommune.

Arbejdsklausulen er udarbejdet i Borgmesterforum Fyn regi, så reglerne er som udgangspunkt ens for alle leverandører og eventuelle underleverandører, der byder ind på opgaver i de fynske kommuner.

Ifølge arbejdsklausulen skal løn- og arbejdsforholdene følge betingelserne i den kollektive overenskomst, som gælder for den pågældende sektor. Arbejdsklausulen skal således sikre at leverandører og eventuelle underleverandører overholder en række minimumskrav for deres medarbejderes løn og ansættelsesvilkår i forbindelse med opfyldelse af deres kontrakter, samt sikre en fair konkurrence for det danske erhvervsliv.

Arbejdsklausul gældende for Nordfyns Kommune (Pdf)

Siden blev sidst opdateret 03.09.2018 af indholdsansvarlig WEEL

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00