Fakta om konflikten

I den varslede konflikt skelnes der mellem strejke og lockout. I Nordfyns Kommune er det kun kommunens Jobcenter, der er omfattet af den mulige strejke fra den 6. maj. Den varslede lockout fra den 12. maj vil omfatte en langt større del af kommunens medarbejdere.

Strejke

Strejken er lønmodtagernes kampvåben og er varslet på udvalgte områder med virkning fra 6. maj. I Nordfyns Kommune er 25% af Jobcentrets medarbejdere omfattet af strejkevarslet. 

Lockout

Arbejdsgiversiden har varslet lockout fra den 12. maj. På landsplan er cirka 250.000 offentligt ansatte omfattet af lockoutvarslerne. Du kan se fordelingen på hovedområder nedenfor:


Åbn en større graf her

Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune er 20 medarbejdere i Jobcenteret omfattet af strejke, mens 809 medarbejdere vil være omfattet af en eventuel lockout.
Du kan finde mere information om de enkelte områder i Nordfyns Kommune via boksene på siden 'Strejke og lockout'.

Nødberedskab

Der vil blive oprettet nødberedskab, hvis konflikten berører livsvigtige, uopsættelige opgaver, som er påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varige førlighedstruende følger - eller for at undgå, at der opstår stor økonomisk skade, som ikke står mål med konflikten. Nærmere information vil komme, når der er taget stilling til, hvor nødberedskab er påkrævet.

Yderligere information

Vi er i gang med at skabe os et overblik over, hvilke konkrete medarbejdere der vil være omfattet af lockouten. Når denne kortlægning er færdig, kan vi give mere detaljeret information. Siden vil blive opdateret, så snart der er nyt. Hold dig desuden orienteret via dagspressen.Siden blev sidst opdateret 22.03.2018 af indholdsansvarlig LRH

Kontakt

Chef for Økonomi og Løn
Gitte Kyhe Clemmensen
Tlf: 6482 8041
gic@nordfynskommune.dk

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00