Sundhedsprofilen: Borgere på Nordfyn er godt tilfredse med  deres helbred

08.03.2018

Hovedparten af borgerne i Nordfyns Kommune oplever at have et godt helbred og god livskvalitet. Det viser den nye udgave af den nationale sundhedsprofil.

 
 

I Nordfyns Kommune oplever 80 % af borgerne, at de har et fremragende eller godt helbred, og 74 % af borgerne mener, at de har god livskvalitet. Samtidig viser tallene fra Sundhedsprofilen, at der som på regionsplan er et svagt faldende antal af rygere, og at antallet af voksne. der drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse (7 genstande om ugen for kvinder og 14 genstande for mænd) er faldet. Alt dette er positivt.

 

Dog oplever Nordfyns Kommune samme tendens som på landsplan, at flere voksne bliver overvægtige. Overvægt er en stor sundhedsudfordring, da borgere med overvægt har en væsentlig forøget risiko for at få flere livsstilssygdomme såsom sukkersyge og hjerteproblemer, der kan påvirke arbejdsevne og livskvalitet.

 

I Nordfyns Kommune går udviklingen hen imod at flere bevæger sig mindre, og flere har usunde kostmønster, blandt andet med øget forbrug af sodavand og læskedrikke.

 

Det sunde valg skal være let

Det er Nordfyns Kommunes vision, at det sunde valg altid skal være let for alle borgere. Derfor er der iværksat en række tilbud af sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende karakter. Det gælder blandt andet sundhedsappen LIVA, "Lær at tackle"-kurser blandt andet til borgere med kroniske sygdomme og rygestopkurser. Indsatserne skal nu evalueres og udvikles i forhold til de nyeste tal i Sundhedsprofilen.

 

Om sundhedsprofilen

Data fra Sundhedsprofilen er med til at danne baggrund for de næste fire års sundhedsindsater både nationalt, regionalt og kommunalt.

 

Se tallene fra sundhedsprofilen

 
Kontaktinformation

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen, mobil 40 16 41 96
Direktør for Social og Arbejdsmarked Ulla Andersen, mobil 29 36 28 02