Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Presseorientering i sagen om Nordfyns Vandværk

En artikel om Nordfyns Vandværk i Fyens Stiftstidende lørdag den 12. september 2020 og senest bestyrelsens beslutning om at udsætte vandværkets generalforsamling på ubestemt tid, giver Nordfyns Kommune anledning til at komme med følgende udmelding.

Nordfyns Kommune deler forbrugernes bekymring efter de seneste ugers udvikling.

 

Nordfyns Kommune er først og fremmest bekymret over den udvikling, som formanden for Nordfyns Vandværk med sine udtalelser til Fyens Stiftstidende giver udtryk for. Det er kommunens vurdering - også set i lyset af de orienteringer, som Nordfyns Vandværk de seneste uger har sendt til forbrugerne - at vandværket til stadighed fokuserer ensidigt på forsøg med et forurenet kildefelt fremfor den langsigtede løsning.

 

Det efterlader et indtryk af, at der ikke længere arbejdes proaktivt efter betingelserne i vandværkets dispensation og den politisk vedtagne handleplan. Planen har til formål at sikre godt drikkevand.

 

Denne udvikling reagerer Nordfyns Kommune naturligvis på.

 

Udskydelse af generalforsamling er kritisabel

Nordfyns Kommune er desuden uforstående overfor, at bestyrelsen har valgt at udskyde vandværkets generalforsamling på ubestemt tid med henvisning til Covid-19. Aflysningen sker, selv om Danske Vandværker netop anbefaler, at generalforsamlinger så vidt muligt afholdes. Danske Vandværker begrunder anbefalingen med, at "generalforsamlingen er vandværkets øverste myndighed. Der bør derfor altid være tungtvejende og uopsættelige grunde til at sætte forbrugerdemokratiet på pause".

 

Danske Vandværker har tillige skrevet en vejledning om, hvordan man afholder en generalforsamling i en corona-tid.

 

Hvor findes der yderligere information?

Nordfyns Kommune har oprettet en dedikeret side på kommunens hjemmeside med aktuel information om status på sagsbehandlingen af Nordfyns Vandværk. Den findes her:

 

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Vandforsyning/Vandvaerker/Nordfyns-Vandvaerk

 

Forbrugerne er tidligere informeret direkte via e-boks om denne informationsside.

Kontaktinformation

Henrik Gregers Boesen, direktør for Teknik, Erhverv og Kultur, 40 76 43 64
Mette Højby Petersen, chef for Natur og Miljø, 29 74 33 84