Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyn: Sag på Særslev Hårslev Skolen er afsluttet

Nordfyns Kommune har nu afsluttet sagen om økonomiske uregelmæssigheder på Særslev-Hårslev Skolen. Der er taget de videre skridt personalemæssige skridt i sagen, blandt andet på baggrund af konklusionerne i en personalejuridisk undersøgelse foretaget af KL.

Dekorativ funktion

Sagen har drejet sig om økonomiske forhold på skolen, som over en længere periode ikke har været forvaltet korrekt, hverken i forhold til Nordfyns Kommunes retningslinjer eller den kommunale styrelseslovs bestemmelser.

 

Blandt andet med afsæt i konklusionerne i KL's personalejuridiske undersøgelse har sagen medført følgende konsekvenser for de involverede medarbejdere og ledere:

  • En medarbejder og to ledere er fratrådt deres stillinger i Nordfyns Kommune.
  • En medarbejder er vendt tilbage til arbejdet med nye arbejdsopgaver.

En sag vedrørende en leder er ikke afsluttet, fordi der er tale om en tjenestemandssag, som følger særlige bestemmelser.

 

Endelig er sagen overgivet til politiet for en nærmere vurdering af, om der er sket overtrædelse af straffelovens bestemmelser.

 

Sagens indhold

Ledelsen af Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune blev i efteråret 2021 gjort opmærksom på uregelmæssigheder i den økonomiske forvaltning af en kontantbeholdning på Særslev-Hårslev Skolen.

 

På den baggrund blev der iværksat et uvildigt og uanmeldt besøg fra revisionsselskabet BDO samt en  personalejuridisk undersøgelse fra KL.

 

Efter de indledende interne undersøgelser blev to medarbejdere og tre ledere fritaget for tjeneste, så der kunne skabes den fornødne ro til nærmere at undersøge forholdene på skolen. I de seneste måneder har forholdene på skolen været undersøgt af KL's personalejuridiske afdeling, bistået af kommunens økonomiske afdeling og kommunens revisionsselskab. 

 

Undersøgelserne har dokumenteret en række alvorlige overtrædelser af helt grundlæggende økonomiske retningslinjer. Det gælder f.eks. manglende bogføring af salgsindtægter fra skoleboden samt uregelmæssig og udokumenteret anvendelse af økonomiske midler på skolen.

 

Da der er tale om personalesager, har Nordfyns Kommune ikke yderligere kommentarer.

Kontaktinformation

Karsten Poulsen, direktør for Børn og Unge,  tlf. 2486 5500