Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Det Nordfynske Klimaråd: Uafhængighed af fossile brændstoffer hurtigst muligt!

Mere fart på varmeplanlægningen og tænk kommunale anlæg af cykelstier og veje ind i udrulningen af ny forsyning som fx fjernvarme, fibernet, nye vandledninger og meget andet. På den måde bliver det billigere og kan gå hurtigere. Det var en af hovedpointerne fra Det Nordfynske Klimarådsmøde nr 2, som blev afholdt den 13. juni 2022.

Det var medlem af Europaparlamentet Pernille Weiss, som også er medlem af det Nordfynske Klimaråd, der satte rammen for debatten og workshops. Krigen i Ukraine og energikrisen, krigen har ført med sig, har sat en helt ny dagsorden for den grønne dagsorden. ”EU står sammen og med Europa-Kommissionens REPPowerEU-plan er ambitionen, at EU's afhængighed af russiske fossile brændstoffer skal stoppes gennem energibesparelser, diversificering af forsyningsområdet og en hurtigere udrulning af vedvarende energikilder. Vi skal handle hurtigt og alle muligheder skal i spil”, motiverede Pernille Weiss.

 

Fra et europæisk perspektiv til kommunal handling kunne Anders Thingholm, formand for Teknik-, og Miljøudvalget og formand for Det Nordfynske Klimaråd kunne supplere; ”Nordfyns Kommune har med den nye kommuneplan udstukket rammerne for, hvordan og hvor solcelleanlæg kan placeres og i løbet af efteråret er det også ambitionen at revidere mulighederne for at opstille solceller. Men det bliver ikke nemt. Der er mange konflikter forbundet med sådanne anlæg, men heldigvis oplever vi større velvillighed som følge af situationen”.

 

Med rammen sat blev der arbejdet i workshops omkring fire temaer, som ligger i den tunge ende, når det kommer til CO2 udledningen; Forsyning, Erhverv, Unge og borgere og Transport. Alle er teamer, som er en meget vigtig del af Kommunens DK2020 klimahandleplan, som skal politisk godkendes i august 2020.

 

Men det var energikrisen, som var det altoverskyggende tema. Alle workshops konkluderede, at elektrificering af transportområdet og omlægningen af energien til fjernvarme og vedvarende energi bør være kommunens absolutte topprioritet den kommende tid, så Nordfyn, ganske som det også er EU's ambition, bliver uafhængig af fossile brændstoffer hurtigst muligt.

Læs mere om anbefalingerne fra klimarådet i opsamlingen fra Klimarådsmøde 2

Kontaktpersoner:

Pernille Weiss, Medlem af Europaparlementet, tlf. 21 48 29 09

Anders Thingholm, fmd for Teknik- og Miljøudvalget og Det Nordfynske Klimaråd, tlf. 21 15 30 32

Henrik Boesen, Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur, tlf. 40 76 43 64

Lene Høxbro Larsen, Klimakoordinator, tlf. 2144 6561