Nordfyns Kommune logo, til forsiden

SOSU hjælper

Drømmer du om at hjælpe andre?

Du kommer til at spille en central rolle i borgernes liv, og vil i relationen være blandt de medarbejdere, der kender borgeren bedst.

Som SOSU hjælper hos os i Nordfyns Kommune, bliver du en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab, og du vil komme til at planlægge og udføre personlig pleje, rehabilitering og andre opgaver i tæt samarbejde med dine kolleger.

"Jeg synes det er et prestigefyldt job, fordi jeg gør så meget godt for andre mennesker"

Gitte, SOSU hjælper Otterup Hjemmepleje

Dyrk 1:1 relationen

Som borgerens primære professionelle omsorgsperson, er det dig som SOSU hjælper, der i høj grad er med til at støtte op omkring rammerne for borgerens liv og hverdag.

Du kommer til at høre mange livshistorier og hemmeligheder, og skal i dit relationelle arbejde, formå at ramme borgeren, der hvor vedkommende er netop på dagen. Du vil med andre ord opleve en hverdag, hvor du har mange ”kasketter” på.

Det er denne alsidighed og bredde i SOSU hjælperfaget, der gør det så utroligt spændende og givende, men som også sætter store krav til den faglighed vores SOSU hjælpere har.

Vi elsker at komme hinanden ved

I Nordfyns Kommune vægter vi det tværfaglige samarbejde meget højt, og hylder de personlige og faglige kompetencer vi hver især bidrager med. Vi mener, at vi skaber de bedste borgerforløb ved at sparre med hinanden, og ved at vi igennem praksisfællesskaber drager nytte af de forskellige faggruppers tilgange og viden.

Som SOSU hjælper er din rolle ind i samarbejdet essentiel, idet det er dig, der har den primære kontakt til borgerne, og derfor kender dem bedst. Derfor vil vigtige ændringer i borgernes tilstand, der skal reageres på, ofte observeres af netop din faggruppe. 

Vi arbejder rehabiliterende

Den rehabiliterende tilgang er et af hjørnestenene i vores samarbejde med borgerne. Vores kerneopgave er defineret som:

 ”Vi fremmer den enkeltes muligheder for at leve et selvstændigt liv”

I definitionen ligger der den betydning, at vi skal støtte borgerne til at bevare eller genvinde funktionsevne, idet vi er af den overbevisning, at borgeren vil opleve stor livskvalitet ved at kunne varetage sit liv så selvstændigt som muligt.

Derfor er det vores opgave, at fremme dette arbejde med borgerne, og her i Nordfyns Kommune sætter vi en ære at støtte borgerne i at leve et så værdigt og selvstændigt liv som muligt.

Som SOSU hjælper vil din rolle være at støtte borgerne i dette samtidig med, at de understøttes der, hvor funktionsnedsættelser kræver det.