Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyns Kommunes byggegrunde sendes i udbud

Frist
24.01.2023
Lagt online
09.01.2023
Send et købstilbud

Kommunalbestyrelsen fastholder de lave grundpriser for kommunens byggegrunde, som udbydes til mindstepris. Mindstepriserne inkluderer anlægsudgifter til vejanlæg-og gadelys samt for-syninger som fremført fra skel ved parcellen.

I udbudsperioden er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere en byggegrund. Når udbudsperioden er slut og de indkomne købs-tilbud er gennemgået og højestbydende køber er orienteret om resultatet, kan der igen reserveres eller købes byggegrunde til udbudsprisen.

Salgsmateriale findes nederst på denne side, og kan rekvireres i fysisk form hos Strategi og Politik på tlf. nr. 6482 8187.

Lovgrundlag

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris som er mini-mums pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende. Priserne er minimumspriser.

Købstilbud

De angivne priser i salgsmaterialet er minimumspriser.

Købstilbud, med original underskrift og angivelse af et fast beløb, skal sendes til os enten via selvbetjeningen øverst på denne side 'send et købstilbud' eller via Digital Post. Du finder et link til Digital Post i kontaktboksen nederst på denne side.

Alternativt kan du udfylde den vedlagte blanket til købstilbud og sende tilbuddet med posten til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense.

Tilbuddet skal være os i hænde senest mandag den 23. januar 2023, kl. 23:59.
Der kan dog også ske salg til en tilbudsgiver, der har afgivet tilbud efter fristen.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.

Grundsalg

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at reservere eller købe en byggegrund.