Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kystskolen afdeling Løkkemark udbydes til salg

Nordfyns Kommune udbyder ejendommen Bogensevej 16, 5450 Otterup, den tidligere Kystskole afdeling Løkkemark, til salg med en prisidé på 3.500.000 kr.

Frist
30.06.2024
Lagt online
31.10.2023

Kystskolen afdeling Løkkemark

Ejendommen ligger i landzone mellem Uggerslev og Nr. Højrup, og skolen befinder sig ca. 12 km syd for Otterup. Ejendommens samlede grundareal udgør 17.949 m2, heraf vej 550 m2 og er bebygget med 10 bygninger, som hidtil har været anvendt som grundskole.

På nuværende tidspunkt er der ingen lokalplan for ejendommen. Ejendommen udbydes med mulighed for fremtidig anvendelse og disponering i overensstemmelse med købers projekt, idet køber i samarbejde med Nordfyns Kommune videreudvikler projektet til et forslag til en byggeretsgivende lokalplan, hvis det er nødvendigt for at realisere købers projekt.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud angive en pris i danske kroner. Prisen kan afvige fra prisidéen på 3.500.000 kr. Tilbuddet skal desuden indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren vil opfylde kriterier om bæredygtighed, erhvervsudvikling samt arkitektonisk udtryk og disponering.

Nordfyns Kommunes Økonomiudvalg behandler de indkomne tilbud i august 2024 og træffer beslutning. Tilbudsevalueringen foretages ud fra hvilket tilbud, der samlet set udgør det bedste vurderet på grundlag af et kriterie om pris, som vægter 50%, og et kriterie om kvalitet, som ligeledes vægter 50%. Ved vurderingen af kriteriet ”kvalitet” lægges vægt på de af tilbudsgiver anførte beskrivelser af det tilbudte i forhold til ejendommens kommende istandsættelse, funktion og anvendelse.

Der henvises til mere detaljerede oplysninger i udbudsmaterialet, i form af udbudsbetingelser og købsaftale med bilag.

Afgivelse af tilbud

Købstilbud afgives ved udfyldelse og underskrivelse af udkast til købsaftale, som sammen med de tilhørende bilag fremsendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense, eller elektronisk til grundsalg@nordfynskommune.dk.

Købstilbud skal være os i hænde senest søndag den 30. juni 2024 kl. 10:00.

Åbning af tilbuddene er ikke offentlig.

Alt udbudsmaterialet er desværre ikke webtilgængeligt ifølge WCAG 2.0. Hvis du har brug for tilgængelige udgaver beder vi dig derfor kontakte vores Chefjurist.

Chefjurist

Rikke Kampp Lassen

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.