Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyn: Historisk klimaplan er nu godkendt af Consito

Den grønne tænketank Concito har netop godkendt Nordfyns Kommunes klimaplan. Dermed er der sat handling bag en række særdeles ambitiøse klimamål på Nordfyn.

Klimaplan godkendt B.png

Klimakampen er i fuld gang, og de kommende år bliver ekstra afgørende - også på Nordfyn. Med tænketanken Concitos godkendelse af Nordfyns Kommunes klimaplan, er kursen nu lagt på Nordfyn. Planen beskriver konkret, hvordan Nordfyn når i mål med målsætningen om en 70% CO2-reduktion for hele kommunen inden 2030, at gøre kommunen som virksomhed CO2-neutral inden 2030 og hele kommunen CO2-neutral i 2050.

 

Ifølge borgmester Morten Andersen er klimaplanen et afgørende skridt i den grønne omstilling på Nordfyn:

    - Vi er stolte over det grønne stempel fra Concito og den anerkendelse, der følger med. Som aktør i det nationale klimaprojekt DK2020 forpligter vi os sammen med en række andre kommuner og følger i fodsporene på et netværk af verdens største og mest klimaambitiøse byer. Det er vi stolte over, men vi ved også godt, at det forpligter.

    Konkret forpligter Nordfyns Kommune sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger og til at følge den vedtagne klimaplan.

 

Også hos formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm er der stolthed over at have nået en så vigtig milepæl. Anders Thingholm udtaler:

    - Med denne plan har Kommunalbestyrelsen skabt det stærkest mulige fundament for at skabe grønne forandringer i hele kommunen, både hvad angår kommunen som virksomhed, men også i forhold til det samarbejde, vi skal have med vores borgere, foreninger og andre relevante aktører i klimaindsatsen. Det skal være let at vælge den grønne løsning på Nordfyn, og den udvikling kommer klimaplanen til at understøtte.

 

Allerede godt i gang

Det særlige ved den klimaplan, som Nordfyns kommune har udarbejdet i regi af DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det gælder blandt andet områder som transport, landbrug, energi, bygninger, kommunens køretøjer og ejendomme med mere.

 

I klimaplanen er der udpeget en lang række konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område, 70% i 2030 og CO2 neutralitet for kommunen som helhed inden 2030.

 

Som det andet vigtige ben i klimaplanen gives der konkrete bud på, hvordan kommunen tilpasser sig klimaforandringerne, hvor blandt andet udfordringerne omkring stigende vandstand og hyppigere oversvømmelser skal håndteres.

 

For at nå i mål med både den del og ambitionen om at blive CO2-neutral er det nødvendigt, at alle bakker op, så klimaet bliver tænkt ind i alle beslutninger i såvel kommunen som samfundet generelt.

 

Det tværgående samarbejde er nødvendigt, for at den grønne omstilling kan speedes op og målene indfries i tide. Et godt eksempel på netop et sådant samarbejde er det nordfynske klimaråd, der skal være med til at drive udviklingen.

 

Som en del af DK2020 klimahandlingsplanen har kommunalbestyrelsen afsat investeringer over de kommende 4 år på 29,8 mio.kr. fordelt på 35 konkrete indsatser, herunder Bogense Kystdiger og Østre Mole i Bogense.

 

Læs mere:

Realdania.dk

Nordfynskommune.dk

Faktaark DK2020 (pdf)

Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, tlf. 40 40 24 47

Anders Thingholm, Formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 21 15 30 82

Lene Høxbro Larsen, Klimakoordinator og Projektansvarlig på DK2020, tlf. 21 44 65 61